Campus Cauri – åben plads i nordvestenvinden

det nye kollegium - rotunden

Rotunden er navnet på det nye kollegium ved Thisteds Campus Cauri.

Af Frank Weber, lektor med Thisted Handelsgymnasium, EUC Nordvest, Cand.mag. i historie og kunsthistorie

En campus, er latin for “åben plads”; flertal på latin: campi) og er et sammenhængende, geografisk undervisningsområde, der ofte inkluderer flere slags uddannelser, uddannelsesniveauer, biblioteker, auditorier, kollegier og opholdsområder. Cauri er latin for nordvest (egentlig: Nordvestenvind). Så jeg foreslår vi fremover benævner området mellem Lerpyttervej og Ringvejen for Campus Cauri.

Advarsel: Som lektor på EUC Nordvest er jeg som udgangspunkt subjektiv, forudindtaget og partisk. Alligevel mener jeg, at nedenstående vil kunne bestå en kildekritisk analyse.

En af de helt store ressourcer, vi har at trække på her i Nordvestjylland, er et netværk af solide og velfungerende ungdomsuddannelsesinstitutioner. De tre almene gymnasier i Thisted, Nykøbing og Fjerritslev, samt Thy-Mors VUC, havde samlet set ca. 1.500 elever i 2013. På EUC Nordvest, som har afdelinger i Thisted, Nykøbing Mors, Fjerritslev og Thyborøn, var der ca. 2.000 elever. Dertil kommer Thisted UddannelsesCenter, TUC, hvor der er en håndfuld videregående uddannelser.

frenkweber01670sh

Netop i Thisted har der i årenes løb udviklet sig et helt lille uddannelseskvarter, der med Thisted Gymnasium & HF, Thisted Handelsgymnasium, Teknisk Gymnasium Thisted, EUX-uddannelsen, HG-Handelsskolen, Tekniske Erhvervsuddannelser, Kursuscenteret, TUC, et skolehjem og nu et nyt kollegium tilsammen danner det, der mange andre steder kaldes en campus. De ligger samlet inden for et rimeligt veldefineret geografisk område med en radius på ca. 600-700 meter.
EUC Nordvest har netop i dag, den 26. januar 2015, fået opgaven som tovholderinstitution for den kombinerede ungdomsuddannelse i Nordjylland overdraget af Undervisnings-ministeriet. Fuldt indfaset vil denne uddannelse få op imod 200 elever i kommunerne Morsø, Thisted, Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommune. Opgaven for EUC Nordvest er nu, gennem samarbejde og fælles fokus på elevgruppen, at skabe en ny, spændende uddannelse for de unge i Nordjylland, som ikke umiddelbart vil have adgang til de velkendte uddannelser.

Umiddelbart før jul besluttede Thisted Kommunalbestyrelse at flytte 10-klasserne fra Spor 10 til EUC Nordvest. Under betegnelsen Campus 10 rykker de efter sommerferien ind i de gamle htx-bygninger ud mod Ringvejen, hvor der er allerede er gode undervisnings-faciliteter. Derfor påbegyndes opførelsen af et splinternyt Teknisk Gymnasium på Lerpyttervej, der gerne skal stå færdigt til skolestart i 2016.
Så indenfor de 600 meter i diameter kan flere hundrede elever nu starte i 10. klasse under en eller anden form, fortsætte på en erhvervsuddannelse, et gymnasium (eller en kombination – EUX) for evt. at slutte af med en kort videregående uddannelse. De vil ovenikøbet have mulighed for at bo på Campus Cauri, på enten skolehjemmet eller det nye kollegium.

Det kræver selvfølgelig mange ressourcer i form af tilstrækkelige økonomiske tilskud, en stor indsats fra dygtige, veluddannede undervisere, TAP og ledelser for at få det hele til at fungere optimalt. Det bør vi derfor til stadighed sørge for er til stede. Ikke mindst fordi uddannelse og viden er vigtigere for både de unge og i særdeleshed det danske samfund -mere end nogensinde før. Som Piet Hein udtrykte det:

WE HAVE TO HAVE IT
Denmark is actually
smaller and greater
than factual globes allow:
We have no raw materials
We have no power
We have know how.

frank01670

Frank Weber.