Sydhavnen – hvad sker der lige her?

 

carlpeter03

Af Carl Peter Krarup,  arkitekt og aktiv sejler

Sydhavnen lyder næsten lige så eksotisk som ”sydhavet”.
Man forestiller sig palmer, krystalklart vand, strandhytter, stort aktivitetsniveau med forskellige sportslige tiltag, solbadere på stranden, og masser af aktivitet på og i vandet.
Sådan et senarie kunne man forestille sig også var en mulighed her på vores nordlige breddegrader.
Thisted kommune har nu barslet med et kompendium, der skitserer, hvad man også kan anvende kyststrækningen fra Hotel Limfjorden og til Eshøj til. Indholdet hare masser af gode muligheder. Det er flot illustreret med eksempler fra andre steder i landet, hvor man har gjort sig den samme slags overvejelser, om hvad man kan bruge en kyststækning til, som indeholder stort set ALT hvad vi kan byde på her i Thy, natur by og ikke mindst vand.
I 2014 afholdt kommunen flere arrangementer, hvor borgerne kunne komme med indspark til hvad vi (kommunen, forvaltningsenheden) kunne forestille os at anvende kyststrækningen til. Det var meget godt besøgte arrangementer, og der blev skrevet masser af papirlapper med forslag, samt diskuteret og argumenteret.
En udbredt rød tråd var, at arealet ved ”sydhavet” skulle reserveres og være for alle, og at boliger ikke hørte hjemme på arealet ved ”sydhavet”.

carlpeter01
Kommunens oplæg indeholder også, som drøftet ved sammenkomsterne, muligheden for etablering af boliger længere vestpå af kystvejen, hvilket vil være en fantastisk placering, hvor man kan udnytte terrænet på en langt mere hensigtsmæssig og diskret måde, end ved at etablere boliger ved ”sydhavet”.
Når man så bladrer i kompendiet, og når til sydhavnen, ser man, at forvaltningsenheden sandelig stadigvæk forestiller sig boliger, og det resterende areal udlagt til P pladser.
Hvad skete der lige her?
Hvad pokker blev stranden af til byens borgere (os), mulighed for maritimt center, hvor alle vandaktiviteter kan samles og styrke og udnytte hinandens muligheder.
Men der er stadigvæk boliger, og guderne skal vide, at disse boliger vil få en fantastisk beliggenhed og udsigt, men primært for de få, og ikke for de mange (os).

carlpeter06

Tænk, hvor kunne det være fantastisk, hvis hele sydhavnen blev reserveret til udelukkende, at indeholde aktiviteter der vil komme alle til gode, og ikke kun de få, og slet ikke anvendes til etablering af parkeringspladser og boliger.
Tænk,hvis ”sydhavet” blev brugt til at samle alle vandaktiviteter, samtidig med at det resterende areal mellem sejlklubben og rundkørslen blev anvendt til rekreativt område for byens borgere.
I hvor mange byer af Thisteds størrelse er det muligt på 5 min. at gå fra byens centrum, med sit badetøj under armen, og så komme ned til en beskyttet strand for at tage sig en dukkert?
Nej de områder er der ikke mange af, så derfor skal der selvfølgelig også passes på dem.
I den kommende sommer vil kommunen i en prøveperiode flytte de unges bålpladsaktiviteter fra Søbadet til ”sydhavet”, dejligt initiativ, det er da første skridt på vejen.
Som alle ved starter enhver rejse med et skridt.

carlpeter02670

Carl-Peter Krarup.

klik her for oversigt over alle indlæg