Thy – Længslernes land


Bogen “Thy – Længslernes land” er resultatet af en ide, som er født af Hans Jørgen Knudtzons livslange kærlighed til Thy.
Hans Jørgen Knudtzon er drengen der sad højt oppe i en blodbøg midt i København og drømte og læste begejstret om fugle. Vejlerne på Hannæs blev indgangen til et livslangt og hedt forhold til det nordvestjyske og Thy. Efter et arbejdsliv i København, som jurist i forsikringsbranchen, med mange ferieture til Thy, bor han nu i Thy med let adgang til fuglenes og menneskenes refugier.
Bogen består af fortællinger, digte, fotografier og malerier af både nulevende og afdøde mennesker, for hvem Thy har, og har haft betydning.
“Thy – Længslernes land” er redigeret af Hans Jørgen Knudtzon, Vestervig, Else Bisgaard, Vilsund, Ib Nord Nielsen, Klitmøller og Jytte Nielsen, Kallerup. Jytte Nielsen er museumsleder på Museum Thy, som har udgivet bogen.

Kristian Ambys foto af Blegsø i Hanstholm Vildtreservat lægger op til statsskovrider Ditte Svendsens fortælling.

En sang til Thy

– skrevet af Else Bisgaard, blev sunget ved udgivelsen i Harring-Stagstrup Kirkecenter lørdag 12. november 2016.

Mel.: Den danske sang er ung, blond pige – Carl Nielsen 1926

Et hav der toppes af brus fra bølger,
en fjord der kranses af vindblæst kyst,
hvor nætters mørke et landskab dølger,
mens dage åbner sig himmelblå, lyst.
Mens stjerner funkler på nattehimle,
Orion bøjer sit himmelrum,
og under evige søjler – svimle –
vi ser forblændet mod Mælkevejsskum.

En flig af Danmark, et sted i verden;
Nordvestvendt skulder på Jyllands ryg.
Et landskab formet af menn´skers færden,
af blæstens bid og af stormenes tryk.
for her var sollys og muligheder
og landet drev mod et frugtbart “bliv”.
Hvor men´sker bor og hvor fødder træder:
Der leves, leges og elskes – er liv!

Hvor har du hjemme? Hvor er dit ophav?
Hvem fødte dit land, dit væsens grund?
Hvem greb dig varsomt og bar dig opad
mod himmelgry i en lys morgenstund?
Du fandt dit jeg i dit landskabs arme,
blev formet, rusket og voksed´ til
i kamp og leg – i en hjemstavns varme,
i modvinds kulde, i kærlighed mild.

Og der var drenge, der sad på knolde
og sang og drømte om fjerne skær,
Mens piger leged´ bag klittags vole
med havsand mellem de de saltdrukne tæer.
Og blæsten suser og længsler næres
af trangen ud mod det fjerne blå
Mens tanken formes og livslyst bæres
når du kan se, hvad er stort i det små:

Foroven tumler en solglad vibe,
derude glimter en sølvblå sild.
Og hér står du i en gylden stribe
af jord og vand, og af luft og af ild.
I Thy har køer stadig fire maver
og flytter græsset fra vom til vom.
Fra grønne marker bag køkkenhaver
de glor og gumler og hvisker et “kom”!

– træd ud af travlhedens trange fængsel
lad tankemylderet fare hen.
Kom, se dit landskab og mærk din længsel
find ind til dig selv – og bliv hel igen.
Se: lyng og rose og rævens unge!
Mærk her dit afsæt, dit væsens sted
Træk luft og ilt ned i sjælens lunge –
et øjeblik i en evighed.

Bogens redaktion: Fra venstre: Else Bisgaard, Hans Jørgen Knudtzon, Ib Nord Nielsen og Jytte Nielsen.

Mona Frederiksen, til venstre, og Susanne Worm har begge bidraget med fotos til bogen. Billedet på bogens omslag er Mona Frederiksens, Til højre Hans Jørgen Knudtzon i samtale med skuespiller Merete Mærkedahl, som har en fortælling i bogen.

Hans Erik Nørgaard beretter i bogen om familiens tilknytning til Agger gennem generationer. Til venstre Wendy Nørgaard. Bagest til venstre Else Østergård Andersen, leder af Nationalpark Thy, som har skrevet om at flytte til Thy.

Skribenter: Else Østergaard Andersen, Kurt V. Andersen,
Torben Arboe, Erik Bertelsen, Else Bisgaard, Reimer Bo Christensen,
Johs. H. Christensen, Søren Dahl, Mikkel Fønsskov, Signe
Grud, Poul Hald-Mortensen, Chr. Bo Hansen, Mette Hegnhøj, Preben
Heiring, Jørgen Kjærgaard, Susanne V. Knudsen, Hans Jørgen
Knudtzon, Hans Peter Kragh, Aksel Kristensen, Lauge Larsen, Kaj
Mogensen, Jan Morell, Merete Mærkedahl, Lars Nielsen, Hans E.
Nørgaard, Jens Oddershede, Lone Olsen, Linda Overgaard, Villy Å.
Petersen, Michael Stoltze, Ditte Svendsen, Svend Sørensen, Søren
Sørensen, Johan Thastum, Søren Bisgaard Vase, Bjørn Wandall,
Bjørn Westh.

Fotografer: Kristian Amby, Henrik Bolt-Jørgensen,
Christian Faber, Lauge Fastrup, Mona Frederiksen, Rasmus Hald,
Knud E. Jensen, Mette Johnsen, Jan Løvås, Klaus Madsen, Ib Nord
Nielsen, Hans E. Nørgaard, Susanne Worm, Frans Kappel Øvre.

Afdøde skribenter: Richard Andersen, 1984, Hans Bakgaard,
1970, Herman Bang, 1880 og 1899, St. St. Blicher, 1838, Johannes
Buchholtz, 1944, Holger Drachmann, 1880, Leo Estvad, 1943
og 1965, Harald Foss, 1905-06, Achton Friis, 1933, Meïr Aron Goldschmidt,
1865, Martin A. Hansen, 1956, Ludvig Holberg, 1723, J. P.
Jacobsen, 1864, 1879 og 1880, F. J. Billeskov Jansen, 1947, R. Broby
Johansen, 1980, Hans Kirk, 1953, Jens Kirk, 1949, Palle Lauring,
1958, (Kaptajn) Horace Marryat, 1858-60, Florian Martensen-
Larsen, 1986, Hugo Matthiessen, 1936, Bertel Budtz Müller,
1922, Aage Rosendal Nielsen, 1971, Vagn Nygaard, 1999, Henrik
Pontoppidan, 1904, Ebbe Kløvedal Reich, 1981, Martinus Rørbye,
1830, Jens August Schade, 1974, Johan Skjoldborg, 1914, Søren
Vase, 1982 og 1992, Knud Aagaard, 1802. Plus folkevisen om Ebbe
Skammelsøn (nedskrevet før 1800).

 

Læs Svend Sørensens essay og hør ham fortælle – 6. december 2012

Klik her for at læse og høre om Else Bisgaard – 17. marts 2011

Læs og hør om Hans Jørgen Knudtzon – 8. december 2011