At se skriften på væggen

frank01670

Af Frank Weber, lektor med Thisted Handelsgymnasium, EUC Nordvest, Cand.mag. i historie og kunsthistorie

Platon grundlagde omkring 385 f.Kr. et gymnasium med navn Akademiet (Akademia) i en større have lidt nordvest. for Athen, ved floden Kefissos. Pladsen var smukt beplantet, og rundt om i anlægget var der anbragt altre og billedhuggerarbejder. Her underviste Platon, og efter dette sted fik hans skole navnet Akademeia eller Akademia. Over indgangen til i akademiet stod der skrevet: “Dørtrinnet til visdommens tempel er erkendelsen af din egen uvidenhed”.
Siden da er der løbet meget vand gennem Kefissos, men opbyggelige og kloge citater har lige siden Platon prydet skolebygninger af en hver slags. – Og hvorfor nu det?
For det første er der i tidens løb sagt og skrevet en masse kloge og lærerige ord om det at være menneske – formuleret i kortere eller længere sentenser, som afspejler sund fornuft, undertiden dyb indsigt, visdom og menneskekundskab. Ved at mejsle, male eller printe det på en væg, så både lærere og elever ser det dagligt, vil budskabet ubevidst afsætte sig spor hos den enkeltes hukommelse og bevares mange år frem i tiden. Den rene hjernevask!
For det andet er det et signal til både lærere og elever, samt det omgivende samfund, om hvad det hele handler om på dette sted.
Vore katedralskoler har således alle sammen hver deres motto, som ofte er placeret meget tydeligt ved eller over indgangen til skolerne. Viborg Katedralskoles motto, “Vitam Impendere Vero” kan oversættes nogenlunde til “At vie sit liv til sandheden”. Roskilde Katedralskoles motto ”Artibus ingenuis” betyder “For de ædle og dannede kunster”. Odense katedralskole har for mange år siden valgt ”Literis et humanitati” som kan oversættes til ”For kundskab og dannelse”.

frank05670
Men også mange almene, handels- og tekniske gymnasier har valgt et motto, selv om de fleste gymnasier er af relativt nyere dato. Thisted gymnasiums oprindelige motto: Drøm, tanke, dåd.” skulle på et tidspunkt bringes up-to-date, og jeg var så heldig at sidde i gymnasiets ”tænketank”, der skulle arbejde med dette. Vi skævede til hvad andre undervisningsinstitutioner havde på denne front, og bl.a. syntes vi godt om en kombination af mottoerne for Københavns Universitet og Aarhus Universitet, der søger viden i henholdsvis himlen og i dybet. Et forslag blev derfor: ”At skue vidt, grave dybt og sigte højt. ” Jeg underviste på det tidspunkt en klasse i årsagerne til, og forløbet af, 1. Verdenskrig. Set i den optik, lød forslaget pludseligt lidt for krigerisk.
Efter læsning af min signatur her på hjemmesiden den 5. november 2015, hvor jeg indledningsvis konstaterede, ”at undervise er at leve”, greb direktør Hans Jeppesen straks udsagnet og fik det malet som et citat med store bogstaver på væggen i skolens storrum på EUC Nordvest. Andre citater dukkede op i skolens administration og øvrige afdelinger, og jeg kunne konstatere, at jeg var i godt selskab. Abraham Lincoln, Einstein og Nelson Mandela, for nu at nævne nogle af de ypperligste.
Som det seneste tiltag, har alle vore lokaler på EUC Nordvest fået nye numre i forbindelse med en omfattende modernisering og mere anvendelig indretning af vore studietorve. Ved siden af hver dør til et klasselokale, ses nummeret i overstørrelse, med et citat til eftertanke nedenunder. Citaterne er udvalgt af en stor pulje af citater, som medarbejderne har bragt i forslag. Nu må vi så se om det gør en forskel.
Til syvende og sidst skal vore kommende studenter jo lære en masse, ”ikke for skolen, men for livet” som filosoffen Seneca udtrykte det i oldtiden. (Non scholæ sede vitæ)

frank01670

Frank Weber.