Udkant i fremtiden – eller fremtid i udkanten

sølvkjær03670

Af Jøgen Sølvkjær – 11. december 2014

I skrivende stund (fredag 5. december 2014) florerer der strejke på børnepasningsområdet og store og heftige diskussioner blandt kommunens politikere. Man kan vel roligt sige, at politikerne er ude i et politisk stormvejr, mere eller mindre selv forskyldt, selvom juletiden nærmer sig. Jeg vil I dette skriv ikke gøre mig klog på, hvad der er rigtige eller forkerte beslutninger, men blot konstatere, at de udfordringer, der drøftes nu, for vort område må siges at være kerne-problemet for det der kaldes udkants-Danmark.

Generelt vil jeg sige, at det ikke kan komme som en overraskelse for vore politikere, at situationen er som den nu engang er. Sådan har det lydt i mange år, faldende børnetal, flere plejekrævende ældre, de unge flytter fra området og kommer ikke hjem igen osv. osv. Her er det så jeg er nødt til at spørge:  hvorfor bliver man så ved med at forsøge at løse det på samme måde gang på gang?

Ældreområdet har lige været igennem samme øvelse som dagpasning og skoleområdet, og fælles for det politiske beslutningsgrundlag er en ”konsulent/forvaltningsrapport” der ser på økonomien, og hvad der kan betale sig at gøre. Ingen politiske udmeldinger om, hvad man vil kæmpe for, eller hvad man som politiker kunne se som en løsning, men en ”rapport” er også dejlig nem at læne sig op ad. Regnearkene fortæller jo meget præcist hvad der er rigtigt og forkert. Ligesom de (regnearkene) gjorde sidste gang og forrige gang.

Jeg synes faktisk, kommunalbestyrelsen skulle begynde at se på, hvordan vi skaber en kommune i balance mellem opland og områdets hovedstad Thisted. Det kan godt være man er nødsaget til at skære det ene og det andet væk, men det er en meget let løsning, især når det gøres først i en valgperiode, så håber man det glemt til næste valg, så taburetten er sikker. Det har vi, som område, ikke behov for. Vi har behov for politikere der tør sige, at JEG synes det børe være sådan og sådan, og JEG vil kæmpe for, at det kan blive sådan.

Og, ja, jeg ved godt det ikke er nogen nem øvelse, men for mig at se er det en absolut nødvendighed, at vi får nogle politikere der tænker mere kreativt og anderledes, ellers bliver det jo bare regnearkene der bestemmer endnu engang.

Udkant i fremtiden – eller fremtid i udkanten

sølvkjær02670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men det er dog ikke nok, at vi har nogle politikere der tør tænke disse tanker, det er også nødvendigt at befolkningen i Thisted Kommune begynder at accepterer hinanden i højere grad. Uanset om man kommer fra Bedsted, Vorupør, Vesløs, Thisted eller et andet sted i kommunen. Hvis vi skal have området til at fungere optimalt duer det ikke at oplandsbyerne ser Thisted som en modstander, der for alt i verden ikke må få for meget. Modsat skal Thisted By på den anden side også acceptere oplandets behov for aktiviteter. Kampen her er heller ikke ny. Faktisk udspillede der sig en endnu mere drabelig kamp i 1500 tallet om det skulle være Hovsør eller Thisted, der skulle være områdets købstad. Ja, rigtig, der står Hovsør, og hvem skulle i dag have troet at kampen stod netop mellem disse to byer. Den tids kamp var endda mere ubarmhjertig end det den trods alt er i dag. Dengang blev der nedbrændt gårde, og voldsomme slagsmål i ordets bogstaveligste forstand, var ikke unaturlige tiltag i kampen for at blive købstad.

Som bekendt løb Thisted af med sejren og blev endegyldigt erklæret for købstad af den navnkundige biskop Stygge Krumpen. Derfor, når nu tingene er som de er, så lad os udnytte at Thisted by er hovedstaden, men ingen hovedstad uden et godt og aktivt opland, som jeg bestemt mener Thisted har. Hvis der skal være en fremtid for vort udkantsområde så skal vi forene energien og engagementet. Så er jeg sikker på der bliver en fremtid for både Thisted/Thy/Hannæs og os alle sammen.

Jørgen Sølvkjær.

Jørgen Sølvkjær.

klik her for oversigt over alle indlæg