Tilbage til Thy med sang og god kultur

MESTERSANG: Peter Frost rejste 1984 fra Thy for at blive sanger. Efter uddannelse på konservatoriet i København, og uddannelse i England, fik han en karriere som sanger. Nu er han tilbage i Thy

Af Klaus Madsen – 22. marts 2012

RANDRUP: På en forblæst martsbar mark, med udsigt over en grå og kold Krik Vig, står Peter Frost og fortæller om planerne for det nedlagte landbrug i Randrup, som han overtog i sommeren 2011. Det gamle stuehus er ikke værd at restaurere. Der skal bygges et nyt hus på grunden. Det er her han har valgt at bo. Det er en stor forandring, når en lejlighed på Christianshavn skiftes ud med et nedlagt landbrug på toppen af næsten nøgen bakke i Thy.

Klik på billedet for at høre Peter Frost fortælle

Peter var knægten i Hurup, der altid sang, og var glad for at synge. Han var med i gymnasiekoret i Nykøbing. I Hurup opsøgte Peter Dorit Basse, som havde været operasanger på Det Kongelige Teater. Han vil godt vide om drømmen om at blive sanger kunne blive til noget. Peter blev elev på kirkemusikskolen i Vestervig og fik undervisning i sang og klaver. Det var mest sangen der blev dyrket. Han havde ikke så meget lyst til at terpe klaverspil.

Peter Frost.

Efter studentereksamen fra gymnasiet i Nykøbing rejste Peter i 1984 til København. Han havde, nok lidt overreaskendse for ham selv, bestået optagelsesprøven til en sanguddannelse på musikonservatoriet. Til prøven havde han lært seks sange, og han manglede nogle færdigheder, så han kunne starte på konservatoriet. Det tog et par år med undervisning i blandt andet at kunne synge direkte “fra bladet”. Efter fem års undervisning på musikonservatoriet tog han til England på Guildhall School og Music. Det var planen, at han skulle videre til en operaskole i Tyskland.
På vej hjem på juleferie postede han en stak breve, hvori han tilbød at møde til en prøve. Det var en alminde opfattelse, at det var svært – meget svært – at få arbejde som sanger. De to første steder, han var til prøve, fik han arbejde.
Det var starten på en årrække med arbejde i England, Tyskland og også Danmark.

Sofaen er flyttet fra stuen i en lejlighed på Christianshavn til stuen i det gamle stuehus i Randrup.

For 47-årige Peter er den egentlig karriere som sanger nu slut. En stemme som hans, som han betegner som en “Mozart-tenor”, har ikke mange års levetid. Stemmen vokser ud af repertoiret. Konkurrencen er også meget stærk. En stor rolle i Frankrig glippede, og det var anledning til, at han besluttede at tage en uddannelse som cand. merc.
Han er glad for at have fået lov til at synge så meget. Han har tit tænkt på de mange mennesker han mødte, da han som studerende tog forefaldende arbejde. De har ikke haft samme mulighed.
Det har også givet ham stor respekt disse mennesker. Han er også sikker på, at det han lærte, når han vejede kartofler hos købmanden i Hurup, eller knoklede med at tømme lastbiler på et lager i København, har været en styrke i det hårde slid med sangen.

På marken over Krik Vig.

Vesterhavet har altid haft en dragende kraft. Begejstringen for havet og lyset i Thy, og de gode rammer, som Kirkemusikskolen i Vestervig kan tilbyde, gjorde, at Peter i sommeren 2005 første gang arrangerede  North Sea Vocal Academy – en international masterclass for sangere. I fire uger mødes unge sangere for at få undervisning, og også i høj grad for at lade sig inspirere af Vesterhavet, naturen og lyset i spændet mellem hav og fjord Thy. En af lærerne er Noelle Barker, som Peter mødte på Guildhall School of Music i England. Hun er også lærer på 2012-udgaven af North Sea Vocal Academy.

Bakkerne og vindblæste læhegn i Randrup.

Ønsket om at vende tilbage til Thy blev større end udlængslen. Nu arbejder Peter som foreningskonsulent for Kulturelt Samråd i Thisted Kommune. Her skal han arbejde på, at forene de mange gode kræfter i foreningerne, der er med til at give Thy et rigt kulturliv. Han skal hjælpe til at formidle et godt samarbejde. Det giver mulighed for at løfte større arrangementer. Et af projekterne er ønsket om at få etableret et regionalt spillested i Thy. Det både tror og håber han vil lykkes.
Vestervig Kirkemusikskole er et godt eksempel på, hvordan energiske mennesker først skaffede midler til et godt orgel i Vestervig Kirke, og dermed skabte grundlaget for en Kirkemusikskole. Det har igen givet mulighed for den masterclass for sangere, som Peter har startet. Sådan udvikles god kultur på en solid og rolig måde i Thy.
At der i Thy mangler et godt koncertflygel har fået Peter til, sammen med mange gode kræfter, at stifte Thy Flygelforening. Målet er at skaffe 650.000 kroner til flyglet – og der kommer stille og roligt penge i foreningens kasse.

Klik på pilen for at se og høre om koncert ved North Sea Vocal Academys Master Class i 2006