Korsang i Nors om Thyland på morfars melodi

KORSANG: Siden 1999 har Nors haft sit eget kor, som i næsten alle årene har haft Ellen Alstrup som dirigent

Af Klaus Madsen – 9. oktober 2018

NORS: Når klokken bliver 19 onsdag, kan man bare gå efter lyden på skolen i Nors. Et halvt hundrede sangglade mødes for at synge sammen. Ellen Alstrup er korets dirigent, og hendes arbejdsliv som lærer fornægter sig ikke – hun starter sangaftenen med navneopråb. Ellen Alstrup var fra 1977 til 2013 lærer på Nors Skole.


Det var få dage efter Kim Larsens død, og derfor skulle der helt naturligt synges en af hans sange om strisserne, der kom “Midt om natten”. Da koraftenen var til ende, og der skulle stables stole og ryddes op, spillede korets pianist, Ellens mand, Jørgen Alstrup “Om lidt bli´r her stille” – som med et trylleslag stoppede oprydningen, og der blev stillet og sunget.

I 1999 skulle Nors Hallens 25 års jubilæum fejres. Ellen Alstrup tog initiativ til at samle et kor, der kunne bidrage til underholdningen på hallens festaften. Der skulle øves, og begejstringen og glæden ved at mødes og synge sammen gjorde, at koret fra at være et jubilæums ad hoc kor blev til Norskoret. Siden er koret vokset og tæller i dag 55 sangglade. Der kommer korsangere fra hele “Norsoplandet”. Da Hillerslevkoret for nogle år siden stoppede valgte flere at blive en del af korfællesskabet i Nors.

Efter nogle år valgte Ellen at stoppe. Ligningen med arbejde og familie skulle gå op. Koret havde et års tid Anna Isaksen fra Hanstholm som dirigent.
Da nogle af korets medlemmer henvendte sig til Ellen for at høre, om hun ikke igen ville stå i spidsen for koret, var hendes svar, at så skulle de skaffe en rengøringskone. Hun troede vel nok, at så havde hun stillet en betingelse, som ikke lige var til at opfylde.
Kort tid efter havde koret skaffet Ellen en rengøringskone, og siden har Ellen været korets dirigent.

Ellen er musikalsk arvelig belastet. En belastning hun ikke tager tungt, men alligevel alvorligt. Musik har altid betydet meget. Hendes morfar, Kristian Sunesen, var lærer i Hovsør til 1924 og Hassing til 1954. Han havde det Ellen beskriver “en komponist i maven”. Han skrev 2596 melodier. I gemmerne har Ellen fundet korrespondance mellem morfaren og datidens store komponister. Hun kan læse, at det ikke har skortet på kritik til skolelæreren i Thy.
Ellen kommer bogstavelig fra et hjem med klaver. Hun husker morfarens søndagsbesøg hjemme i Skyum. Det var vigtigt at børnebørnene fik glæde ved musik. Det var minderige fridage med sange og gode fortællinger.

Koret i Nors har siden sommerpausen øvet en sang til en af morfars melodier. Sangen Thyland er med i Thylands Sangbog uden komponistnavn ved noderne. Sangens 5 vers er skrevet af Olaf Andersen. Han var fra 1910 til 1913 ejer og leder af Thylands Højskole, som han på grund af for få elever solgte for at flytte til Fyn.
Ellen Alstrup har nu overdraget materialet om morfaren til Museum Thy, og hun har til Historisk Årbog skrevet om læreren og komponisten Kristian Sunesen.

Hvert år holder Ellen nytårstaffel for kormedlemmerne hjemme på Døjholtvej. Det der kormedlemmerne frem til. Det er en fest, bliver hygget og sunget i timevis.
Arbejdet med koret er en stor tilfredsstillelse. Ellen er glad for at være en del af koret og processen når koret lykkes med en ny sang.
Korets repertoire er mest rytmisk. I nogle år har koret ved juletid været med i De Ni KLæsninger i Nors Kirke. Norskoret har optrådt ved flere lejligheder i Thy, og har også et godt samarbejde med orkestret Ballerup Tæskværk. Traditionen byder, at korsæsonen afsluttes med en cafeaften på skolen i Nors.

Uden navnet på komponisten findes “Thyland mellem stride strømme” i Thylands Sangbog, med forfatterens navn. Komponisten er Kristian Sunesen, lærer i Hovsør til 1929 og i Hassing til 1954.