Nyttig og spændende

REDNINGSMAND: Morten Olsen er leder af redningsstationen i Hanstholm. Da han startede i 2001 som deltidsansat redningsmand, var der venteliste af ansøgere. Ny frygter han en situation, hvor det ikke er muligt at stille den nødvendige besætning til en redningsaktion

Af Klaus Madsen – 20. december 2021

HANSTHOLM: Morten Olsen er født i Hanstholm i 1979, samme år som redningsbåden C.B. Claudi kom til Hanstholm. Morten  har siden 1, december 2010 været leder af redningsstationen, og han har mange år foran sig i redningsvæsenet. C.B. Claudi har formentlig et par år tilbage som redningsbåd. I 2023 eller 2024 ventes en ny redningsbåd til Hanstholm.

Klik på pilen for at se billeder og høre Morten fortælle

Nysgerrig dragende interesse for ulykker har Morten altid haft. Han syntes det er spændende, og han kvitterer gerne med at yde en god indsats for at redde og hjælpe mennesker. Den første ansættelse ved redningsstationen fik han som deltidsansat redningsmand 1. maj 2001. Havnen og havet har altid været en del af Mortens dagligdag. Hans far har fisket fra egen kutter. Morten blev i 2000 uddannet som skibsmontør fra Hanstholm Skibssmedie, og arbejdede for firmaer på havnen, til han i 2008 blev en del af det fastansatte mandskab på redningsstationen.

Da Morten blev deltids redningsmand var der venteliste. Det har i generationer været en ære at blive redningsmand. Nu er der ingen ansøgere til ledige stillinger. Dagliglivet på havnen er blevet meget anderledes. Ansatte og virksomheder har svært ved at håndtere, at der pludselig bliver kaldt til en redningsaktion. Det kan også være svært for familierne, når far mange uger om året skal kunne møde på redningsstationen så hurtigt, at der 15 minutter efter alarmen kan sejle en redningsbåd. Derfor er bopæl i Hanstholm eller Ræhr nødvendig.

Nu frygter Morten, at det en dag ikke længere er muligt at bemande stationens redningsbåde tilstrækkeligt, og det derfor ikke bliver muligt at udføre redningsaktioner. Danmark har internationale redningsforpligtigelser overfor skibstrafikken og selvfølgelig fiskerflåden.

Egentlig ville Morten have været ambulanceredder hos Falck. En artikel i Hanstholm Posten om, at redningsstationen søgte frivillige deltidsansatte redningmænd var anledningen til, at Morten tog kontakt til redningsvæsenet. I første omgang kom han på venteliste. Der stod han kun kort tid, inden han 1. maj 2001 blev deltidsansat ved redningsstationen. I 2004 var Morten værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen. På kasernen i Thisted fik han en god uddannelse, som han i sin nuværende stilling ser tilbage på med glæde. Morten blev også deltidsansat brandmand ved Falcks brandvæsen i Hanstholm.

Morten har et job med frihed og stort ansvar. Han er leder for stationens fire fastansatte og de frivillige deltidsansatte redningsfolk. For at udfylde vagtplan skal der være 8 deltidsansatte redningsfolk. Der er nok at se til. Stationen og udstyret holdes i både aktionsklar og flot ren stand. Redningsudstyret, redningsbådene C.B. Claudi og LRB 22, en terrængående Unimog med en mindre gummibåd, skal være klar til udrykning højst 15 minutter efter alarmen er sendt. De fire fastansette på redningsstationen har en kontrolliste, som kræver, at noget af redningsudstyret på stationen kontrolleres hver dag. Forskelligt udstyr kontrolleres hver uge, hver måned og hvert år.

Redningsstationen på havnen i Hanstholm er en del af Kystredningstjenesten, som er en del af Søværnets 3. eskadre, som har Flådestation Frederikshavn som base. I 2011 blev Kystredningstjenesten flyttet fra Farvandsvæsenet til Forsvaret. I 2019 blev kystredningstjenesten en del af en national eskadre – 3. eskadre. Redningsstationen har mange forskellige opgaver. Stationen yder asistance med redning efter forlis, eftersøgninger af blandt andet søfolk, som er faldet overbord, hjælp til surfere i nød, bukseringer, hjælp med pumper til skibe med læk. Antallet af årlige redningsaktioner har svinget meget. Der har været år med mere end 100 og år med godt 50. 

Morten synes han har fået sit drømmejob. Han er bundet 26 uger om året til at kunne opfylde kravet om at sejle 15 minutter efter alarm. Reelt har han altid vagt. Morten bor i Ræhr. Han er gift med Tina. De har to drenge på 20 og 18.