Thybo fra Borris

EN GOD HISTORIE: Jørgen Miltersen blev ansat på Thisted Amts Tidende i 1945. Han skriver stadig til avisen, der efter kommunalreformen i 1970 blev til Thisted Dagblad

Af Klaus Madsen – 16. juni 2011

TVED: Midt i naturen, i kanten af Nationalpark Thy, bor Jørgen Miltersen. Siden 1964 har han haft ejendommen i Tved, og siden 1970 har han boet der fast. Efter mere end 66 år som journalist i Thy taler og føler han sig som thybo.


Klik på billedet for at høre Jørgen Miltersen fortælle

1. januar 1945 startede Jørgen Miltersen som journalistelev på Thisted Amts Tidende. Det var på anbefaling af redaktøren på Ringk  øbing Amts Dagblad. Her havde Jørgen Miltersen i nogle år været meddeler fra Borris Sogn, hvor han som den ældste af tre søskende, er født og opvokset. Der var en bror, der er død, og en søster.
De første måneder af 1945 var de sidste af den tyske besættelse af Danmark. Befrielsen fik indflydelse på Jørgen Miltersens arbejde. En af journalisterne blev indkaldt, og en anden blev redaktør i Odder. Det var en åreladning af en redaktion, der var på 6-7 skrivende medarbejdere. Det gjorde også, at den unge elev blev kastet ud i mange opgaver og store udfordringer.
Senere blev Jørgen Miltersen redaktionssekretær og i en snes år, til han som 67-årig i 1990 måtte lade sig pensionere, var han redaktionschef.

Jørgen Miltersen i den lille havestue. Plakaterne for udstillinger med maleren Jens Søndergårds billeder fortæller om et engagement for at være med til at skabe gode rammer for kulturlivet i Thy.

Det har været Jørgen Miltersens store glæde, at det var “avisen” han kom til at arbejde for. Han føler sig heldig.
Teknikken har udviklet sig meget. “Styrkeforholdet” mellem redaktion og teknik var helt anderledes. 6-7 medarbejdere på redaktionen blev modsvare3t af 30-40 typografer i den tekniske afdeling. Journalisterne skrev teksten på skrivemaskine. Manuskriftet blev afleveret til maskinsætteren. Teksten kom ud i blysats og lagt op sammen med håndsatte overskrifter og billedernes zinckklicheer.
Jørgen Miltersen husker mange år sammen med typograferne med samarbejde om at “bryde siderne om” som det hed.
I 1980 blev blysatsen erstattet af fotosats. Langsomt er antallet af typografer blevet mindre. I dag er der en typograf på Thisted Dagblad. Alt arbejdet foregår på skærme og sidernes opbygning laves af journalistisk uddannede redaktionssekretærer. Til 1993 blev Thisted Dagblad trykt i Thisted. Fra 1993 til 2000 blev avisen trykt i Ringkøbing og fra 2000 til 2006, hvor Thisted Dagblad blev en del af Nordjyske, blev avisen trykt på De Bergske Blades trykkeri i Struer. Fra 2006 er Thisted Dagblad blevet trykt i Aalborg.

Ved computeren i arbejdsværelset på loftet over den gamle stald.

Egentlig føler Jørgen Miltersen aldrig han er fratrådt. Siden 1990 har han hver måned lavet “Fra de gamle aviser”. Her fortæller han i glimt hvad der skete for 125, 100, 75, 50 og 25 år siden. Arbejdet med de gamle historier har både han og læserne stor glæde af.
For nogle år siden blev Jørgen Miltersen bedt om at skrive nekrologer til Thisted Dagblad. Lidt for sjov begyndte han at nummerere nekrologerne. Siden han startede, i sommeren 2004, er det blevet til mere end 1100.

Der er udsigt til klitbakkerne og skoven fra arbejdsværelset.

Der er noget særligt ved Thy. Det siger thyboer ofte selv, og Jørgen Miltersen, der ikke er thybo af fødsel, er enig. Thy er en ø, godt nok kun med vand på to sider. Det præger en befolkning at bo i et område og en landsdel som Thy. Det giver en egen styrke, som Jørgen Miltersen sætter pris på og efter 66 år også opfatter sig som en del af.
Lyset og blæsten over Thisted Bredning, glimtene fra Vandet Sø når han kører fra det brusende hav i Klitmøller og udsigten fra Hsnstholmknuden over Hanstedreservatet, er billeder der har fæstnet sig på Jørgen Miltersens nethinde. Det er også billeder der har givet stor glæde ved at arbejde og bo i Thy.

I mange år havde Jørgen Miltersen Anguskvæg på græs på de magre jorde omkring ejendommen i Tved.

I Borris var landbrugsskolen et folkeligt og kulturelt midtpunkt. Kultur, og ikke mindst musik, kom til at præge opvæksten. Jørgen Miltersen lærte at spille violin – violinen ligger i en kasse på sofaen i arbejdsværelset på loftet over den gamle stald i Tved, og nodestativet står som en silhuet mod vinduespartiet der udgør gavlen. Interessen for kultur har også vist sig gennem Jørgen Miltersens indsats i Thy. Han var i mange år formand for bestyrelsen for Mueet for Thy og Vester Hanherred. Her var han med til at styrke museet og ansætte den første uddannede medarbejder, museumsinspektør Jette Kjær. Thisted Musikforening var i efterkrigsårene landets største med landinspektør Poul Boe som formand. Jørgen Miltersen var formand i en halv snes år efter Poul Boes død i 1988. Siden J. P. Jacobsensselskabet blev stiftet for at redde digterens fødehjem har Jørgen Miltersen været medlem af besyrelsen. Han er formand for menighedsrådet i Tved.
JUL I Thy udgives hvert år, og Jørgen Miltersen har i næsten 40 år stået for udgivelsen sammen med Erik Lauridsen der var faktor på Thisted Dagblad.

Klitbakker og skov.

Et frugttræ i klitbakken ved ejendommen i Tved.

 

– Det har jeg selvfølgelig lyst til. Der er jo mange som har hjulpet mig, når jeg henvendte mig for at få lov til at skrive en historie. Sådan var svaret da jeg kontaktede Jørgen Miltersen.
En fin blanding af ydmyghed, beskedenhed, faglig stolthed og glæde over at have gjort en indsats kendetegner Jørgen Miltersen.

Klaus Madsen