Modtaget godt af Thy

FORVENTNINGER: Lennart Kvist Sørensen kom til Thy for at være chef for Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Dragsbæk

Af Klaus Madsen 16. maj 2019

THISTED: Han er født i 1970 i Nykøbing Falster. Han har boet i Århus. Han blev i 1990 matematisk-fysisk student på Bornholm. Uddannet som svagstrømsingeniør på Danmarks Tekniske Universitet i 1993. På Bornholm mødte Lennart Kvist Sørensen det statslige beredskabs kaserne i Allinge. I 2013 blev han kolonnechef for Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Dragsbæk.


Når Lennart Kvist Sørensen skal sætte ord på at bo i Thy bliver det: Stortrives. Fra årene på Bornholm husker han, at en fremmed – en tilflytter – blev kaldt “førder”.
I Thy har man ikke nogen betegnelse for tilflyttere, og Lennart har oplevet at blive godt modtaget. Han har oplevet at blive mødt med gode forventninger.
Familien, Lennart, hans kone Erna og sønnerne Daniel og Martin er “i stigende grad thyboer”. For en tilflytter opleves kulturlivet i Thy som rigt, og naturen er fantastisk.

1. februar 1994 startede Lennart på Beredskabsstyrelsens kaserne i Allinge på Bornholm som værnepligtig. Han blev uddannet delingsfører. Allerede i tiden som værnepligtig startede han en to et halvt års uddannelse på Beredskabsstyrelsens officersskole på Bernstorff Slot. I 1997 blev han som nyuddannet korpsmester ansat på Beredskabsstyrelses kaserne i Herning. I Herning boede han og familien i 16 år.
Med Herning som udgangspunkt kom Lennart også til at arbejde med logistik – herunder udvikling af materiel til Beredskabsstyrelsens nationale og internationale beredskab. Han pendlede i en periode fra bopælen i Herning til hovedsædet i Birkerød, for at passe en stilling som cheflogistiker for hele Beredskabsstyrelsen.

Lysten til at arbejde med ledelse har været en drivkraft. Lennart sætter et ganske rammende billede på rollen som leder: En gartner, der omhyggeligt tager sig af planterne, og sørger for, at de trives og gror og bære frugt.
For Lennart er ledelse at tage ansvar og inspirere medarbejderne til også at tage ansvar.
Arbejdet på kasernen i Dragsbæk er en daglig glæde. Lennart lægger ikke skjul på, at han er stolt over at være chef for en del af det danske beredskab. Mandskabet i de blå uniformer og med de let genkendelige orange biler, er det danske overbygningsberedskab – et multiværktøj til støtte for det lokale redningsberedskab samt for øvrige sektorer med beredskabsansvar.
Det er ikke en dårlig vits, når Lennart sætter en tyk streg under “brænder”, når han siger, at han brænder for at være en del af beredskabet, der bidrager til et trygt Danmark. Beredskabsstyrelsens bidrag er vigtig.

Opgaverne for mandskabet og kasernen i Dragsbæk spænder vidt. Halvdelen af opgaverne er “blå blink”, hvor der rykkes ud til assistance for det lokale beredskab. Et eksempel er de omfattende naturbrande, som rammer naturområderne med jævne mellemrum, her er beredskabsstyrelsens indsats af stor værdi. Den anden halvdel er assistancerene, der går til politi, fødevarestyrelsen, skat, regionerne mv.
Istandsættelsen og genindvielse af Det Litauiske Kors på kasernen i Dragsbæk har været et projekt, som Lennart, sammen med gode medarbejdere på kasernen og Museum Thy fik løst. En anden opgave som kolonnechef i Thisted var at etablere den teltlejr, som i en periode var hjem for asylansøgere, der kom til Danmark. Det var vigtigt for Lennart og mandskabet på kasernen, at man ud fra de givne muligheder, skabte så gode forhold som muligt.

signatur140416_02670

I både arbejdslivet, og som familiemenneske sætter Lennart ansvar højt. Han bruger ordet “forventningsafstemning”. Det er godt at have forventninger til hinanden, og derfor vigtigt, at tage ansvar for at forventningerne indfries.
Han er “en personlig kristen”, og er en del af Pinsekirken i Thisted. Også her er familien blevet godt modtaget, og han er nu en del af kirkens lederteam. Troen, er et værdifuldt fundament.