Landet mellem hav og fjord

Af Klaus Madsen

I 1973 – 20. maj – fylde min bedstefar, Johanne Pedersen fra Hurup, 75 år. Han fik en mappe med fem fotografier og et digt skrev et af Egon Bertelsen, som til 1971 havde været redaktør på den socialdemokratiske avis i Thisted. Avisen havde i Egon Bertelsens tid heddet Thisted Socialdemokrat, Aftenposten, Amtsbladet og Aktuelt. Bedstefar, som var meddeler fra Hurup i en årrække, til den socialdemokratiske lokalavis, satte stor pris på Egon Bertelsen. Billederne er et kig fra Vestervig Kirke, mod vest med Klostermøllen, en stribe af Krik Vig og Vesterhavet som et klip mod himlen, Ørum Sø og Vestervig Kirke i baggrunden, Agger by og en majdags sidste sollys fra klitten ved signalmasten i Agger.

Klik på billedet for at se billederne og høre digtet