Fejemaskinens faste mand

STABIL: Knud Jensen slutter som chauffør på Thisted Kommunes fejemaskine til juli 2012. Så har han haft arbejdet i 40 år

Af Klaus Madsen – 13. oktober 2011

THISTED: Det var lidt af en tilfældighed, da Knud Jensen i 1972 kom til at køre Thisted Kommunes fejemaskine. Han havde forinden arbejdet et par år med at køre beton for entreprenørfirmaet N.C. Andersen.


Klik på billedet for at høre Knud fortælle

Kaj Larsen, der  var en af Thisted Kommunes vejformænd, besøgte betonværket. Han spurgte, om Knud havde lyst til at blive chauffør på kommunens nye fejemaskine. Det var næsten på afbud – den oprindelig ansatte chauffør var dumpet til det store kørekort, og havde ikke lyst til at prøve igen. Et formiddagsbesøg hos Kaj Larsen en lørdag afgjorde sagen. Knud sagde op på betonværket og startede 2. juli 1972.
Knud blev ansat før den frygtelige OL-massakre på Israelske idrætsfolk i München, og før danskerne stemte om at blive en del af det europæiske fællesskab. De mange år giver anledning til eftertanke.

Fejemaskinen på arbejde på Skyumvej i Vilsund.

Knud er blevet en del af bybilledet i Thisted. Siddende i højre side af førerhuset på fejemaskinen, har han nikket til mange, der måske lidt skræmte trådte til side, når det store børstende og altsugende væsen stille kørte rundt i gaderne.
De første år var det udelukkende i Thisted han kørte med fejemaskinen. Senere blev det også i oplandsbyerne i kommunen. Efter den seneste kommunesammenlægning er fejemaskinen blevet en del af bybilledet i alle kommunens byer. Fast hver onsdag kører Knud med fejemaskinen i Hanstholm, Klitmøller og Vorupør. Torsdag i Hurup, og fredag i Thisteds gader. Arbejdsområdet er stort. Man kan møde den store røde støvsuger mellem færgelejet ved Thyborøn Kanal og Bulbjerg.
Lørdag og søndag morgen kan man møde fejemaskinen på arbejde i Thisteds gader for at gøre rent efter nattelivets gæster. Særligt på cykelsti og fortove omkring Østerbakken, Korsgade og Håndværkertorv er der brug for effektive koste og stærk støvsuger. Knud har weekendvagten hver tredie uge.

Når vintervejeret kræver det, monteres en sneskraber foran fejemaskinen.

I 1972 var Thisted en af de første kommuner, der investerede i en stor støvsugende fejemaskine. De første blev skiftet ud efter fire år. Det viste sig senere, at det godt kan batale sig at beholde maskinerne længere. Forgængeren til Volvoen, som Knud til februar har været chauffør på i fire år, blev 13 år gammel.
Nu er hele maskineriet meget automatiseret. Tidligere skulle Knud fra førerhuset sænke og løfte koste og suger, når han kørte frem og tilbage. Det sker automatisk i den nye Volvo.
Fejemaskinen er også udstyret, så den kan bruges til at tømme vejbrønde.
Private virksomheder køber sig til hjælp fra kommunens fejemaskine. Det giver arbejde for blandt andet asfaltfirmaet NCC, Maltfabrikken i Dragsbæk og Thisted Cementvarefabrik.

Knud har haft sædet i fejemaskinens førerhus som arbejdsplads siden 1972.

Om vinteren monteres en sneskraber, eller en spidsplov til større snemængder, på fejemaskinen. En anhænger med udstyr til at sprede salt på vejene spændes efter fejemsakinen.
I vinterhalvåret, fra 1. oktober til 1. april, er Knud hvar anden uge en del af Thisted Kommunes vinterberedskab. Så kan han kaldes på arbejde på alle tidspunkter af døgnet. De sidste vintre har givet mange, lange arbejdsdage for at holde kommunens vigtigste veje, såkaldte A-veje, åbne hele døgnet.

Knud Jensen.

Knud har haft tre arbejdspladser. Knud er født og opvokset i Ydby. Efter konfirmationen tjente han på Trapgård i Ydby til han blev indkaldt til soldatertjeneste. Da han kom hjem flyttede han til Thisted og arbejde et par år hos N. C. Andersen inden han blev ansat ved Thisted kommune.
Lange arbejdsdage med en del overarbejde resulterer i en del afspadseringsdage. Dem bruger Knud og hans kone Elna på campingture, og husets have. De har to børn, Annette og Claus, og fire børnebørn.

Alle fejemaskinens funktioner styres fra førerhuset.

Der børstes og suges langs kantstenene.