Solen op og solen ned med græs og hæk

KIRKEGÅRDSGRAVER: 1. september var 68-årige Jørgen Klosters første dag, hvor han ikke skulle ringe solen op og ned fra Hunstrup Kirke

Af Klaus Madsen– 11. september 2017

HUNSTRUP: I 18 år var kirkegården og kirken i Hunstrup Jørgen Klosters arbejdsplads. Hver arbejdsdag begyndte klokken syv med at ringe solen op. Dagen sluttede, når han klokken fem ringede solen ned.

Når Jørgen Kloster om morgenen efter det sidste klemt fra klokken slap rebet begyndte arbejdet på kirkegården.
Det er vigtigt at kirkegården bliver holdt. Hækkene, der rammer gravstederne ind og også er den sidste ramme om livet, skal klippes og trimmes. På Hunstrup Kirkegård er gravene rammet ind af stedsegrøn Thuja. Visne blomster ryddes væk.

kloster008

Græsset skal slås. De seneste år er der blevet større områder med græs. Grave, hvor åremålet er udløbet og hvor der ikke længere blev betalt, er blevet slettet. De slettede grave er erstattet af græs. Gravstenene er samlet langs kirkegårdens norddige.

kloster012 kloster017

Jørgen Klosters stilling var en “90 procent stilling”. Han fik derfor 90 procent af en graverløn. Da han blev ansat blev kirkegården målt op. Det var arealerne med græs, gange og gangenes beskaffenhed, hække og hæktype, som bestemte, om der skulle klippes hæk en eller to gange om året, antallet af forventede begravelser.

kloster014

Ved gudstjeneste, dåb, bryllup og begravelse skulle han gøre kirken klar. Han skullle hejse flaget ved kirken, sørge for vand til dåb, gøre kapellet klar i forbindelse med begravelse.
Jørgen Kloster har ikke i sine 18 år som graver gravet en grav med håndkraft. Arbejdet laves med en gravemaskine.

kloster023

Jørgen Kloster bor på en ejendom tæt på Hunstrup. Han og hans kone Inge købte ejendommen i 1972, I nogle år, mens Inge gik hjemme og kunne passe dyrene, havde de opdræt af grise fra en besætning på 24 søer. Det blev senere til en SPF-besætning. Nu er der efterhånden 23 hektar til ejendommen, som bortset fra lidt høns drives uden dyrehold.
Inden han i 1999 blev graver ved Hunstrup Kirke, arbejdede han i 24 som murersvend hos murermester Mogens Jensen i Hanstholm. Han blev udlært murer hos murermester Okkels Lindhardt i Hanstholm.

kloster020 kloster022

Han har altid haft lyst til “det grønne” og landbrug. Som dreng kom han efter skoletiden  hos en landmand. Her fik han lov til at med heste.
Jørgen Kloster gik på Østerild Skole. 9. og 10. klasse tog han på Thingstrup Skole. Turen fra Østerild til Thingstrup foregik med Fjerritslevbanens røde skinnebus, som ved en overskæring tæt på skolen opfandt et trinbræt til eleverne fra Østerild.

kloster027