Klaus Madsen

 

 • Født i Hurup i 1951.
 • Realeksamen fra Thisted Borgerskole i 1968.
 • Leverede billeder til Amtsbladet i de tre realskoleår.
 • Udlært i 1972 som fagfotograf, portræt og reklame, hos fotografmester Ejgil Nedergaard i Nykøbing Mors.
 • Kortvarige ansættelser i Brønderslev og Åbenrå.
 • Fra 1973 til 1975 hos Fotomagasinet i Thisted.
 • Fra 1975 til 1980 selvstændig med portrætatelier og efterhånden mange illustrationsopgaver.
 • 1980 til 1988 freelancefotograf med opgaver der strakte sig fra nyhedsbilleder til reklame- og illustrationsbilleder.
 • Arbejdede i 11 år som fast freelancer for ugeavisen Thisted Posten.
 • 1988 ansat som fotograf på Thisted Dagblad. Sluttede på Thisted Dagblad med udgangen af januar 2010.
 • De seneste år har interessen for koblingen mellem billede og tekst været baggrund for mange billedhistorier – historier, hvor det journalistiske udgangspunkt har været billedet.
 • Efteruddannelseskurser med visuel journalistisk indhold.
 • Oplægsholder på fotojournalistisk seminar på Center for Journalistisk og Efteruddannelse (nu Update) i 2003.
 • Fotograferede, skrev og layoutede i 2003 bogen Mennesker og Thy – de fire årstider, som Sparekassen Thy udgav i 2004.
 • Udstillede i 2005 fotografierne fra bogen Mennesker og Thy – de fire årstider på Museet for Thy og Vester Hanherred.
 • Oplægsholder på seminar om lokaljournalistik i 2005.
 • Introduktionskurser for fotograferende journalister på De Bergske Blade.
 • Oplæg om lokaljournalistisk ideudvikling på lokalredaktioner for Aarhus Stiftstidende i 2006.
 • Foredrag om billeder og billedhistorier.
 • Fotograferede, og redigerede sammen med museumsleder Jytte Nielsen, billedsiden af bogen Thy – Landet mod Nordvest i 2006.
 • Artikler i videnbasen på “update.dk” om fotojournalistik, tæt på mennesker i lokalområdet, og feltjournalistik.
 • Modtog i 2007 prisen “Den Gyldne Blok”, fra kreds 5 i Dansk Journalistforbund, for arbejdet med fotojournalistikken på Thisted Dagblad.
 • Fotograferede til jubilæumsbog om Chr. Sørensens Tømmerhandel i Thisted i 2007.
 • Fotograferede og skrev i foråret 2009 til et formidlingsprojekt om “sammenhængskraften” i stationsbyen Bedsted. Projektet blev lavet i samarbejde med Museet for Thy og Vester Hanherred og Lokalhistorisk Arkiv for Thisted kommune i Hurup. Artiklerne blev bragt som opslag i Thisted Dagblad. Projektet blev støttet af Kulturarvstyrelsen.
 • Startede i marts 2010 hjemmesiden navnligthy.dk , som i marts 2011 er overdraget til Museet for Thy og Vester Hanherred.
 • Fotografiske opgaver for Museet for Thy og Vester Han herred, nu Museum Thy, siden 2010.
 • Fra 2014 til 2020 med i redaktionen for Jul i Thy.
 • Illustrationsopgaver til bøger udgivet af Museum Thy, blandt andre: Det sidste hvilested – kirkegårde og gravminder i Thisted, Tarfisk og vækkelseskage, Tak for dansen (om Herdis Dyrmann), Thylejren, Naturmad i Nationalpark Thy, Limfjordskroer, Metaldetektiverne, Begravet i klitten – om Vorupør gamle kirkegård, Ålen – en underlig fisk, Håndborg for vågekoner (udgivet af forlaget Knakken).
 • Udstillede i 2017, samtidig med udgivelse af bogen navnligthy, portrætter på Heltborg Museum.
 • Fotograferede gennem et år (2017-2018) lægeurter ved Spøttrup Borg for Museum Salling.
 • Bidrag, sammen med Kristian Amby og Knud Erik Jensen  til bogen “Thy – fjorden, landet og lyset”, som i 2019 blev udgivet af Museum Thy.
 • Fotograferede og skrev i 2019 billedhistorier om flygtninge i Thy til bogen “Flugten til Thy”. Udgivet af forlaget Knakken.
 • Producerede i 2023 25 lyd/billedprojekter til Museum Thys nye udstilling.

 

TV-MidtVest 7. marts 2013