Altid på udkig efter muligheder

DRIFTIG: For Jens Jørgen Jensen er vejen til at være lejrchef på Nystrup Camping gået over aktive år med stadig større virksomhed på Hanstholm Havn, og arbejde på et værft i Sverige

Af Klaus Madsen – 27. januar 2019

KLITMØLLER: I et hjørne af stuen, i lejligheden over receptionen på Nystrup Camping, står en kraftig kikkert. Med kikkerten kan Jens Jørgen Jensen kigge over klittoppen i “Sibirien”, som området vest for campingpladsen kaldes af de lokale beboere, og følge med i skibstrafikken på havet.
I fem år har han drevet campingplads i Klitmøller. Jens Jørgens erhvervskarriere startede for alvor, da han en dag i 1977 sad sammen med kollegerne på værkstedets filebænk og drak en afskedsøl. Firmaet Hanstholm Elektrodiesel var gået konkurs. De ansatte troede alle, at de næste morgen var spredt for alle vinde.

Klik på pilen for at høre Jens Jørgen Jensen fortælle

Mens snakken gik, og øllet blev drukket, kom tre mand ud fra firmaets kontor. De havde lukket virksomheden. Mændene var sparekassedirektør Poul jensen, sagfører Landbo og revisor Gunnar Oddershede.
Poul Jensen gik hen til de nu fyrede ansatte og spurgte, om der ikke var nogen af de unge mennesker som havde lyst til at drive virksomheden videre. – Det kunne da ikke passe, at virksomheden bare skulle lukke.

Jens Jørgen og Poul Jensen kom til at snakke, og det endte med, at Jens Jørgen overtog virksomheden. Når der nu var både en sparekassedirektør, en sagfører og en revisor til stede kunne papirarbejdet klares samme aften.
Næste morgen fortsatte virksomheden. Jens Jørgen var bogstavelig talt, over natten, blevet chef i sit gamle firma. Det var, som Jens Jørgen betegner det, en rigtig Poul Jensen-løsning, der gjorde Jens Jørgen til virksomhedsejer.
Han husker, der det første år blev omsat for 650.000 kroner.
Omsætningen steg og firmaet voksede sig støt større. I 90erne blev virksomheden Hanstholm Elektrodiesel omdannet til et aktieselskab. Da virksomheden i 2007 blev solgt til en kapitalfond var der 50 mand ansat.
Med Jens Jørgens egne ord: – Det var gyldne år.

Jens Jørgen er født i 1954. De første seks år boede han i Torsbjerg tæt på Bygholm Vejler. Da familien, kort tid før de flyttede til Vesløs, fik lagt strøm ind på ejendommen, fulgte Jens Jørgen interesseret med i elektrikernes arbejde.
Han besluttede, at han ville være elektriker.
Efter teknisk forberedelseseksamen på Vesløs Skole fik han. 16 år gammel, en læreplads hos installatør Gunnar Dahlgaard i Vesløs. Fire år senere var Jens Jørgen udlært.
Han fik arbejde hos elinstallatør Henry Højer i Hanstholm. I et halvt års tid arbejdede Jens Jørgen hos Thisted Elforretning, som havde overtaget Henry Højers forretning.
I et halvt år blev elektrikerfaget skiftet ud med førerpladsen i en gummiged hos Christian Larsen i Hillerslev.
I to år, til han i 1977 overtog virksomheden, var Jens Jørgen svend i Hanstholm Elektrodiesel.

Det første års tid efter salget i 2007 skulle Jens Jørgen være direktør i sin gamle virksomhed. .
Han troede så, at han derefter skulle slappe af og spille golf. Det kunne han bare ikke finde ud af. Som han siger: – Det endte med at jeg bare sad hjemme i sofaen med fjernbetjeningen.
I 2008 begyndte han at spørge og søge rundt blandt tidligere samarbejdspartnere. Han fik tilbud om job som elmester på værfter i Norge, Singapore og USA.
Det endte med, at han for firmaet Scanel i Frederikshavn fik til opgave at starte en afdeling op på værftet Øresund Drydocks i Landskrone i Sverige.
Han startede med at købe en kuglepen og bestille en telefon. Da han, efter fem gode år, forlod Landskrone, var han chef for et halvt hundrede ansatte.

Hver anden weekend gik turen hjem til Thy. Jens Jørgen, og hans kone June, havde beholdt deres hus i Thisted.
En dag i 2013 blev Jens Jørgen ringet op af en god ven, der kunne fortælle, at Nystrup Camping var på vej til at blive solgt på tvangsauktion. De købte campingpladsen ind en auktionen, efter de på et hurtigt besluttet besøg i Thy, anonymt havde kigget rundt på pladsen.
De kigge på pladsen i starten af februar 2014, og blev campingpladsejere 21. februar. 1. marts blev pladsen åbnet.
En campingplads havde altid været indrøm for Jens Jørgen. Han har været campist i mange år, og Junes far havde tidligere arbejdet på Nystrup Camping.
Jens Jørgen og June sætter pris på at arbejde sammen.
Pladsen er de sidste år blevet løbende for nyet og renoveret. Der er kommet flere gæster.
Et af tiltagene har været et tilbud om plads og overnatningsmulighed til Klitmøllers mange surfgæster i autocampere. Det har givet god omsætning til campingpladsen og har også fået mange af de, der tidligere valgte at overnatte i plantagerne og klitområderne, til at vælge en plads med gode og ordnede forhold.

Jens Jørgen har været aktiv i arbejdet for erhverv og havn i Hanstholm. Han har blandt andet været formand for erhvervsrådet i Hanstholm. Han har været med i Havneforum, og i en periode var han medlem af Hansthom Havns bestyrelse.
I Klitmøller er Jens Jørgen nu et af bestyrelsesmedlemmerne i Friends of Cold Hawai. Det er sket med et stort ønske om at udnytte det gode navn og gøre det på en kommerciel gennemskuelig måde.
Jens Jørgen og June bor på campingpladsen.
De har købt et hus i Klitmøller. Efter fem travle år er campingpladsen til salg til den rette, som vil drive den videre på en god måde.