Udånder åndehullet?

VEMODIG: Hans Jørgen Thomsen er formand for kolonihaveforeningen Amager. Den sidste dag i april var også den sidste dag for foreningen, hvis ikke en generalforsamling 4. maj giver mulighed for at låne penge nok til at købe arealet med haverne

Af Klaus Madsen – 1. maj 2017

THISTED: I 2015 fik Hans Jørgen Thomsen diplom og præmie for “veldyrket have” i kolonihaveforeningen Amager mellem Nørregade og Kristiansgave i Thisted. 2015 var også året, hvor Amager i april blev fejret af Kolonihaveforbundet, med et indrammet diplom, for at have eksisteret i 125 år.

På den sidste dag i april 2017 sidder Hans i sit kolonihavehus og kigger ud mellem persiennernes lameller. Mælkebøtternes stærke gule farve har undtagelsesvis fået lidt af magten i græsplænen, og fra en af de mange små flagstænger er Dannebrog på halv. Forårsarbejdet i haven er ikke kommet i gang. Hans håber det bare er udsat.
Det er en vemodig dag.
Hans er formand for haveforeningen Amager.
På en tur til nabohaven bliver han spurgt af en lidt utålmodig havedame, om der snart åbnes for vandet. Han svarer, at det gør der på lørdag, hvis det lykkes kolonihaveforeningen at købe haverne.

hansj002

Det er små haver, 66 små menneskelige oaser for 47 medlemmer af af kolonihaveforeningen, på engen langs de sidste åbne meter af åen, der med sit løb fra Skinnerup leder vandet ud i Thisted Havn og videre ud i Thisted Bredning, er truet på deres eksistens. Den sidste dag i april 2017 er også den sidste dag i kolonihaveforeningens lejemål med Henrik Bojsen Jensen. Han købte i 2006 arealet af COOP, som havde overtaget arealet sammen overtagelsen af Thisted Arbejderforening.

hansj036

En stille protest på den sidste dag i april 2017.

Hans er blevet kaldt “Skod” siden han var en ung mand.  Havde han i 2014 vidst, at han efter bare tre år skulle pakke sammen og skrue skiltet ” Skods Hytte” ned, ville han ikke have bygget sit eget kolonihavehus.
Han troede ikke, det ville komme så langt, som det nu er kommet.
Det har været en hård tid for formanden og bestyrelsen. Spørgsmål om fremtiden har nærmest haglet ned. Spørgsmål som har været svære at svare på. Nu håber han på en løsning efter generalforsamlingen som kan bevare haverne og bevare muligheden for at være en del af fællesskabet omkring haverne.

hansj012 hansj009

Hans bor i Hundborg. Han fik have på Amager i 2009. Have nummer 31 og huset er som et sommerhus. Han lægger ikke skjul på, at han også foretrækker friheden og fællesskabet i den lille kolonihave fremfor et sommerhus.
Hans er uddannet smed. Han arbejdede i 45 år på Sjørring Maskinfabrik. Han gik på efterløn som 62-årig i 2013. Efter han i 2016 blev folkepensionist,  har han arbejdet deltids på kirkegården i Hundborg.

hansj019 hansj021

Amager er formentlig Danmarks ældste eksisterende kolonihaveforening. De små haver var en del af Thisted Arbejderforening. Tanken var, at man som medlem af arbejderforeningen skulle have mulighed for at være selvforsynende med grøntsager. I mange år var der rift om haverne med lange ventelister.

hansj007 hansj008

Efterkrigstidens hurtigt voksende velstand gjorde, at interessen for at dyrke egne grøntsager og have et fællesskab omkring haverne blev mindre. Det er først de senere år det igen er blevet attraktivt at være en del af fællesskabet omkring Amager. Kolonihavehuse og små pynte- og nyttehaver er blevet et åndehul for mange. Her er plads og respekt både for de som vil være sig selv, og de som nyder en god snak over hækken.

hansj033 hansj027

I 2001 blev kolonihaveforeningen Amager tilbudt at købe arealet med haverne for 212.000 kroner. Den gang var der 21 ledige haver, og derfor turde foreningens medlemmer ikke købe. Senere  blev foreningen igen tilbudt arealet af COOP til 1.000.000 kroner. Ifølge nuværende formand for  Amager, Hans Jørgen Thomsen, blev arealet imidlertid solgt til Henrik Bojsen Jensen for 750.000 kroner. Henrik Bojsen købte arealet for bygge lejligheder. Det blev senere afslået af kommunalbestyrelsen. Lejemålet med haveforeningen blev opsagt med udgangen af april 2017. Haveforeningen Amager fik juridisk hjælp af Kolonihaveforbundet. På en generalforsamling i vinteren 2017 blev bestyrelsen bemyndiget til at optage et lån gennem kolonihaveforbundet på 1.400.000 kroner for at kunne købe arealet. Ved en forhandling med Henrik Bojsen Jensen kort tid før påske 2017 forlangte han 2.100.000 kroner. Henrik Bojsen Jensen har givet frist til fredag 5. maj. Derfor skal en generalforsamling 4. maj 2017 tage stilling til en udvidelse af bemyndigelsen til at optage det nødvendige lån.

hansj039
Der var en besked på opslagstavlerne ved indgangene til Amager: Vent med at rydde haverne, til generalforsamlingen d. 4. Vi har stadig en chance