Kirkegårdens gartner

KIRKEGÅRDSGARTNER: 16. november 1970  mødte Hans Peter Pedersen første gang på arbejde som kirkegårdsgartner i Thisted. Han har siden 1980 mest arbejdet på Søndre Kirkegård

Af Klaus Madsen – 24. november 2011

THISTED: Piben bliver stoppet omhyggelig, inden Hans Peter Pedersen går ud fra det lille frokostrum i kapellet på Søndre Kirkegård i Thisted. For Hans Peter er piben vigtig. På Søndre Kirkegård er Hans Peter manden i blåt, som mange møder, på deres daglige gåture over kirkegården med den flotte udsigt over Thisted Bredning.

Klik på billedet for at høre Hans Peter fortælle

I mere end 30 år har Hans Peter haft Søndre Kirkegård og kirkegården ved Thisted Kirke som arbejdsplads. Han var i efteråret 1970 kommet hjem fra CF-tjeneste i Padborg, da formanden for gartnernes fagforening i Thisted, Johannes Andersen, mødte op hos Hans Peters forældre i Nors. Det var brug for en gartner på kirkegårdene i Thisted, og gartnerformanden mente det var noget for Hans Peter. 16. november 1970 mødte Hans Peter derfor på kirkegården i Thisted. Fire års læretid som gartner havde Hans Peter hos gartner Hedegaard i Nors.

En pibefuld tobak er uundværlig.

Hans Peter har “tjent” tre “mestre”, som han beskriver det. De første år var det Peter Hasselstrøm, I næsten 25 år var Tage Larsen kirkegårdsleder, og de sidste år har Sally Enevoldsen været chef for mandskabet på kirkegårdene, hvor der er 112 gartnere og to på kontoret.
I 1970 var arbejdet som gartner på kirkegården lønnet godt i forhold til andre fag. Hans Peter fortæller, at den første lønseddel viser en timeløn på 16 kroner og 47 øre. I disse år blev lønningerne dyrtidsreguleret, og timelønnen galopperede om kap med stigende priser på stort set alt.

På vej til det gamle kapel der nu er redskabsrum.

Da Hans Peter startede på Søndre Kirkegård var der stadig flere hundre gravsteder, De høje elmetræer stod tæt. Der var mørkt og lidt uhyggeligt. En høj hæk og et hegn dækkede for udsigten over Thisted Bredning. Efterhånden er de fleste grave sløjfet. Nu er stort set kun bevaringsværdige gravsteder og gravminder tilbage.
Hans Peter husker han først var med til at fælde 22 elmetræer. Han husker også, at elmesygen kom lige efter, og siden har gjort det nødvendigt at fælde de fleste træer på kirkegården. Nu er Søndre Kirkegård et stort imødekommende lyst område med en stor grøn græsflade. Hævet over Kystvejens trafik understreger det grønne græs udsigten over Thisted Bredning.

Søndre Kirkegård er blevet en åben lys plads i byen.

Den sidste begravelse fandt sted i 1979 i Kappels familiegravsted. Der har senere været urnenedsættelser. Hans Peters arbejde består nu i at holde de store græsarealer, og de få gravsteder, der er tilbage.
Hver dag tager mange Thistedboer en tur over Søndre Kirkegård, der er blevet et af Thisteds grønne områder. Hans Peter får tit en snak med kirkegårdens “gæster”. Han fortæller gerne lidt om de grave der er tilbage. Det store sorte gravsted for skibsbygger Bendixen fra 1902 har stadig manges interesse. I et gravkammer står en sølvbeslået kiste. Gravstedet kostede 50.000 kroner. En svimlende sum på den tid.
Der er en soldatergrav fra 1864. En gravsten over en ung mand med tyske aner, fra tiden under 2. verdenskrig, hvor en indskrift blev fjernet efter befrielsen, er blevet til et stykke historie.

Bendixens overdådige gravminde fra 1902.

Arbejdet på kirkegården har givet anledning til eftertanke. Når der skal graves en grav til et ungt mennesker, er det noget andet end en grav til et menneske der har levet og udlevet et langt og godt liv.

Det gamle kapel er et udstillingsstykke af smukt murerarbejde og godt håndværk.

Hans Peter Pedersen.

I foråret 2011 skiftede Hans Peter de solide arbejdshandsker ud med et par hvide. Det blå arbejdstøj var også byttet ud med et sæt sort tøj. Efter 40 års ansættelse havde Hans Peter modtaget dronningens fortjenstmedalje i sølv. Som skikken byder var han derfor i audiens hos Dronning Margrethe. Det var en stor dag, og en dag med en lidt nervøs kirkegårdsgartner fra Nors. På få minutter fik Hans Peter en god samtale med regenten. Hun spurgte venligt, om han ville blive på kirkegården. Med Hans Peters lune var svaret, at sådan blev det nok… Den fangede regenten og kvitterede med et smil.

En dag i foråret 2011 skiftede Hans Peter arbejdshandskerne ud med helt hvide handsker. Han var i takkeaudiens hos dronningen