Bonde og ildsjæl

SAMMENHOLD: Evald Lousdal er en af Helligsø-Gettrup sognes mange energiske ildsjæle. Samfundet på kanten af Nissum Bredning og Krik Vig har holdt sammen om Helligsø-Gettrup borgerhus og forskønnelse af byen ved vejen mellem Vestervig og Ydby

Af Klaus Madsen – 10. april 2014

HELLIGSØ-GETTRUP: Vejen fra Vestervig til hovedvej 11 og Ydby går stadig gennem Gettrup. Den nye kystvej, der var tænkt til at være en vigtig forbindelse mellem Hanstholm Havn og hovedvej 11 i Sindrup syd for Ydby, nåede aldrig længere end til Vestervig. Det var kampen mod en vej, der skar sig gennem det smukke landskab ud mod Krik Vig og Nissum Bredning, og over god landbrugsjord, der gjorde Evald Lousdal interesseret i politik. Kampen fik tændt ildsjælen Evald, og da Gettrup Skole lukkede, blev det til en stor indsats for at holde liv i Helligsø-Gettrups sognes sammenhold.


Evald havde forståelse for, at der ikke længere var børn nok til at drive en god skole. Han var blot meget utilfreds med, at Gettrupbørnene kom til en skole i Vestervig der ikke havde plads.
Sammenholdet i Gettrup var stort nok til, at “skolen blev stemt hjem”, så skolen først kunne lukkes efter næste kommunalvalg. Skolen lukkede med udgangen af skoleåret  i sommeren 1990.

Tid til gode tanker.

Helligsø-Gettrup er en enhed. Sammenholdet i de to sogne overlever, når man står sammen om at løse opgaverne. Evald er en af mange, der kitter sognenes mennesker sammen. Da skolen lukkede blev en del af skolens bygninger til Gettrup borgerhus. Her samles en stor flok for at gøre bygninger og grund til et attraktivt sted for byen. Det er lykkedes at skaffe penge fra fonde og LAG-midlerne til arbejdet med at gøre en skolegård med kedelige huller i asfalten til et grønt område og parkeringsplads. Arbejdet blev udført i 2009 og indviet i august 2010. Det er vigtigt for Evald, at han står til rådighed for at bevare og styrke et lille samfund, hvor der var flere tømmermestre, murer, to købmænd, sparekassen, mejeri, to smede, to vognmænd, autoværksted, damefrisør, herrefrisør, gartner.

Evald kan stadig hjælpe til med den knækstyrede minilæsser.

Evald bor på gården i Helligsø, hvor han for 69 år siden blev født. Han er en af seks søskende.
Fra køkkenvinduet er der mod sydøst udsigt til Helligsø Kirke. Ved køkkenets spisebord sidder han og fortæller.
Ordene kommer i en lind strøm, og afslører et menneske der har både vilje og lyst til at interessere sig for samfundet.
Det er en lyst han altid har haft. En lyst der også er en kraft.
Evald fortæller, at hans far var bekymret, for knægten der altid blandede sig og havde en mening. Farens bekymring var, at Evald ville få et liv med svære kampe og meget modstand.

Kystvejen munder ud i Vestervigvej lidt nord for Vestervig Kirke.

Vejen fra Hanstholm til hovedvej 11 i Sindrup var planlagt til at skære gennem det smukt kuperede landskab – nord for og tæt ved Helligsø Kirke.

Han har blandet sig, og bølgerne har nok også gået højt. Han har også altid været en aktiv del af konstruktive løsninger, og Evald ser gerne tilbage på, alt det han har blandet sig i.
I en enkelt periode, fra januar 1998 til udgangen af december 2001, var han medlem af kommunalbestyrelsen, valgt for venstre.
Med et smil kan han som venstremand se tilbage på, at han stod sammen med de venstreorienterede mod Kystvejen.
Han har været medlem af mejeribestyrelser og vandværksbestyrelse. Han har været formand for Gettrup Borgerforening, og formand for venstre i Helligsø-Gettrup i en årrække. Vælgerforeningen er nu en del af Sydvest-Thy Venstre.

Gettrup Skole blev til Helligsø-Gettrup Borgerhus. Senest lykkedes det at skaffe penge til at lave gårdhave og parkeringsplads. Arbejdet blev lavet af frivillige, og har været med til at styrke sammenholdet i Helligsø-Gettrup sogne.

I julen 2013 fik Evald stærke smerter i ryggen. Han fik konstateret en kræftsygdom. I Januar gennemgik han er mange timer lang og risikofyldt operation i ryggen, og han får nu kemobehandlinger, inden han skal have en behandling med stamceller.
Mod sygdommen er viljen og kampånden stærk.
Med rollator og stokke færdes han i stalden. Han må ikke løfte, men han kan komme ud til den knækstyrede minilæsser og parkere rollatoren, inden han sætter sig i sædet. Så kan han være med og lade maskinen gøre arbejdet.

Efter rygoperationen er rollatoren en god støtte, når Evald med raske skridt går i stalden.

Evald er gift ved Sussi, der er fra Virum nord for København. De fandt hinanden i Tønder – Evald var soldat, og Sussi havde som nyuddannet teknisk assistent fået arbejde i en virksomhed i byen. De har fire børn.
Sammen har de siden 1968 drevet gården og dens 29 hektar. Da Evald købte gården af faren var der 13-14 malkekøer og 4-5 søer. Efter fem år havde de 30 køer og 30 søer. Efter afstemningen om EF-medlemskabet  i 1972 havde de 40 malkekøer i en ny stald. Malkekøerne blev sat ud i 2005.
De har nu opdræt af kvæg til slagtning. Nu da Evald er syg, er det Sussi der sørger for, at dyrene har det godt i stalden.

evald04

En bonde fra Helligsø. Sådan betegner Evald sig selv. Han er også en tilfreds én af slagsen. Han har altid arbejdet med landbrug, og han har altid kunnet leve af at være bonde. Med tilfredshed fortæller han, at han aldrig har skudt skattebetalingen foran sig.