På ret kurs med Erik

SKIPPER: Erik Ruby arbejder på skibsprojektet Andromeda. Han er med sin baggrund som fisker med til at være skipper og styrmand for unge på skonnerten Jylland

Af Klaus Madsen – 7. november 2018

AGGER/THISTED: I slap mig ikke, og i opgav mig ikke. Sådan lød beskeden til Erik Ruby, da han blev ringet op af en af drengene, som havde været elev på skibsprojektet Andromeda. Drengen, der kom til Andromeda uden tro på hverken sig selv eller andre, har nu familie og godt arbejde. Han stoppede med at ryge, og begyndte at dyrke motion. Han både cykler og løber. Erik, der er 58 år gammel, har siden 2008 været ansat på Andromeda. Han har også mødt en dreng, der fik skiftet drømmen om at stå bag narkosalget i en større provinsby ud med livet som fisker. Narkodrømmen blev skiftet ud med massevis af rødspætter.

Erik er født og opvokset i Agger. Eriks far var fra Hvide Sande, Eriks mor var fra Agger. Han er vokset op i en familie, der har været, og stadig er tilknyttet Indre Mission. Han er også vokset op i brydningsfeltet mellem Indre Mission og det Heavy Agger, der set udefra er en stærk modsætning til Indre Mission.
De første syv år gik Erik i Agger Skole. På Vestervig Skole tog han 8. og 9. klasse og derefter teknisk forberedelseseksamen.
Erik ville være elektroniktekniker. Da han skulle i erhvervspraktik havde han fået oprindelig en aftale om at komme til radio- og tvforhandler Jørgen Lund i Hurup. Det endte dog med, at han kom ud at fiske.

Fiskeri blev derfor Eriks levevej til det i årene efter årtusindskiftet blev for ringe. Det kunne ikke betale sig at tage en hyre.
I 1981 havde han taget skippereksamen. Han havde også et ophold på Indre Missions højskole i Børkop.
I 2006 fik Erik arbejde på vinduesfabrikken Ideal Combi i Hurup. Samtidig begyndte han at arbejde med det man kalder “utilpassede unge” på institutionen Svanen på Thyholm. For Erik var arbejdet med de tunge mennesker både spændende og givende.
Efter et par år forlod han arbejdet på vinduesfabrikken for at arbejde på fuld tid på Svanen.
Ansættelsen på Svanen blev kort. Lederen Viggo Iversen, der er Erik fætter, stoppede, og Erik sagde op.
Samme dag, på vej hjem til Agger, blev han kontaktet af Niels Kristensen, der er leder af Andromeda. Erik har siden arbejdet som skipper, styrmand på projektets skib, skonnerten Jylland, og nu stedfortræder.

For Erik har mødet med de unge, som har det svært med at leve op til de normer og forventninger samfundet har, været givende. Det er godt at få lov at være et menneske, der kan gøre livet værd at leve for unge mennesker der, for at blive i et sprog der passer til Andromedaprojektet, ikke har sat den rette og trygge kurs.
På Andromeda, der har landbase i den gamle købmandsgård på Skyumvej i Gærup, og sejler med skonnerten Jylland, tilbydes de unge et ophold, hvor det maritime miljø er rammen. Det er vigtigt at møde eleverne som enestående mennesker.

Det er et klart mål, at eleverne opnår at bestå 9. klasses afgangsprøve med så mange fag, at det er muligt at tage en uddannelse og iøvrigt klare sig på arbejdsmarkedet. Andromeda-eleverne kan også tage 10. Klasse. Der er ansat to lærere til at undervise eleverne.
Under opholdet på Andromeda foregår en stor del af undervisningen på skonnerten Jylland. Der skal ske på et tillidsfuldt og respektfuldt grundlag. Det er vigtigt at eleverne oplever, at der er brug for det de lærer under deres ophold på Andromeda.

Som skipper og styrmand på Jylland har Erik sejlet i stort set alle danske farvande. Hvert år deltager Jylland og dens besætning af elever og personale i Tall Ships Race. Det har bragt skibet rundt i Østersøen og over Nordsøen til England.
Når eleverne går i land bærer de uniform. Det har eleverne selv foreslået. Med et lidt skævt smil fortæller Erik, at drengene har fundet ud af, at så er det lidt nemmere at blive set af pigerne. Det er også med til at give eleverne identitet. De er med rette stolte af det de laver. De omtaler Jylland som “vort” skib, og ikke Eriks skib. På Andromeda er pædagogikken baseret på anerkendelse. Udgangspunktet er, at man har positive forventninger til hinanden.

Flere af drengene fra Andromeda er blevet fiskere. Det har været en naturlig følge af den maritime “opdragelse”, de har fået. Der er trygt for at ungt menneske, der har haft det svært med både sig selv og andre, at blive en del af besætningen på et fiskeskib, hvor hver mand har sine faste opgaver. Når man er på havet skal der helt nødvendigt laves mad, der skal fiskes og renses fisk. På havet svigter man ikke hinanden.

Erik bor i Agger. Han er gift med Birgit. De har tre børn mellem 28 og 18. Nadja bor i Hvide Sande, David er vagtmand i Købernhavm og den yngste Silas fisker fra Hanstholm. De har også Enok, der er plejedreng og er kommet til Danmark som kvoteflygtning. Erik hed oprindelig Erik Jensen. Birgit har mellemnavnet Ruby og efternavnet Iversen. Børnene er døbt Ruby. Erik har derfor valgt også at føje Ruby til navnet.