Emilie er fløjtende

GARDEN: 13-årige Emilie Marie Søvsø er fløjtende, men ikke fløjtende ligeglad. Hun spiller fløjte i Snedsted Garden, og hun er snart klar til, som trambourmajor, at gå i spidsen for garden

Af Klaus Madsen – 5. december 2016

SNEDSTED: Hver torsdag aften, når klokken er 18.30, mødes Emilie med en lille snes andre musikglade til  øve aften i Snedsted Gardens lokaler ved Snedsted-Hallen.
Emilie har været medlem af garden i tre år. Interessen for at spille med i garden begyndte med et besøg i en musiktime i Emilies klasse på Snedsted Skole.

Det var repræsenter for Snedsted Garden, der besøgte Emilies klasse og fortalte om glæden og oplevelserne ved at spille sammen i garden. Hvis nogen i klassen efter besøget havde lyst til musik og fællesskabet i garden kunne de blot møde op op til en øveaften.
Emilie mødte op, og hun havde lyst til, og fik lov til at spille fløjte. Hun fik en fløjtelærer, og så var det bare om at øve sig.
Hvis man vil bruge blot 10 minutter hver dag, kan det lykkes at lære at spille.

emilie13 emilie07

Emilie bruger 10 minutter hver dag, og er der dage, hvor hun ikke kan nå det, så tager hun bare lidt længere øvetid næste dag. Hun er glad for musik, og hun har valgt musikken frem for gymnastik, som hun tidligere gik til. Måske hun også igen vil gå til gymnastik, hvis tiden ikke rammer sammen med øvedagen i garden. Hun synes bare, at musik betyder meget.

emilie17 emilie20

Når man spiller marchfløjte skal noderne til alle marchmelodierne huskes udenad. Så er det om også at huske de rigtige greb på fløjten.
Musikken i garden er rammen om sammenholdet. Hvert andet år tager gardens medlemmer på sommertur til Spanien. Turen til Spanien tager de på sammen med medlemmer fra Århus Garden og Cimbrergarden. For at spare op til turen deltager Snedsted Gardens medlemmer hvert år i arbejdet med at passe en salgsbod på Vilsundmarkedet. Det gør medlemmernes egenbetaling rimelig.
Weekendture, hvor medlemmer af flere garder mødes er hyggelige. Der bliver både spillet sammen og hygget til langt ud på aftenen.

emilie28aemilie33

Emilie er også i lære som tambourmajor. Snart skal hun gå i spidsen for garden. Så er det Emilie der har kommandoen over kammeraterne. Det glæder hun sig til. Så er det Emilie der skal holde takten, og kommandere “garden ret”, “højre om” eller “venstre om”.

Snedsted Garden blev startet i slutningen af 70´erne. Jane Thomsen, leder af Thisted Kusikskole, foreslog, at man på Snedsted Skole skulle oprette et skoleorkester. To lærere på skolen, Grethe Rasmussen og Esben Pilgaard, startede et tambourkorps med fløjter og trommer.
Korpset var med i juleoptoget 1977. 31. maj 1978 var der stitdende generalforsamling i Foreningen Snedsted Tambourkorps. Jørn Rasmussen blev den første korpsleder. I slutningen af 80´erne var der et halvt hundrede aktive medlemmer. Nu er der en snes.

emilie14

Snedsted Garden er den sidste garde i Thy. I Thisted er FDF-orkestret det eneste messing og marchorkester. Det er blevet svært at få unge mennesker ind i garderne. Tilbudene er blevet mange flere de seneste år, og musikfællesskabet i en garde har ikke kunnet trække.
Garden trækker op i Thy til arrangementer i Snedsted. De er også en del af juleoptogene i Vestervig og Koldby. I Thisted kan man også møde Snedsted Garden som en del af byens arrangementer.