Thistedbilleder set med svenske øjne

HUSKEBILLEDER: Birgitta Larsen kom fra Kiruna til Thisted i 1964. Hun har fotograferet havnens og byens forvandling

Af Klaus Madsen – 26. september 2013

THISTED: Fotoalbummet er tykt med billeder af bygninger og installationer på havnen i Thisted. Billederne viser et miljø, der blev offer for udviklingen og afviklingen. Birgitta Larsen har med sit kamera samlet en del af Thisteds historie de sidste 50 år.

Klik på pilen for at høre Birgitta Larsen fortælle og se gamle og nye billeder

I sommeren 1964 var hun, sammen med sin mand, Richard Skårup Larsen, på ferie i Danmark. De havde kørt de 2000 kilometer fra Kiruna i Nordsverige til Thy. Richard, der var thybo, havde i syv år arbejdet som mekaniker i minebyen, hvor han arbejdede på Mercedes- og Opelværksteder. I efterkrigsårene var Sverige, i forhold til Danmark et land, der kunne betale gode lønninger.
Under ferieopholdet blev Richard tilbudt at blive forpagter på BPs nye servicestation på Kystvejen ved havnen i Thisted.
Stationen var så ny, at den ikke var bygget færdig.
Til september 1964 flyttede de til Thisted. Månederne, til stationen blev indviet i januar 1965, brugte Richard på at uddanne sig olieselskabets kursus i Ålborg.

En moderne tankstation årgang 1965….

…. samme tankstation 2013 – den blev til en Shell station efter en byttehandel mellem olieselskaberne i starten af 90`erne.

Den lille BP-servicestation blev en del af familien i 27 år. I 1993 flyttede Birgitte og Richard ganske få meter fra BP-stationen til nabostationen, der havde solgt bensin og diesel fra Gulf. Den veldrevne grønne BP-station blev, som et led i en byttehandel mellem selskaberne BP og Shell, til en gul Shell-station. Richards nye station blev en Q8-station, og den gode kundeservice flyttede med.

Birgitta Larsen.

Birgitta faldt hurtig til i Thisted. Hun oplevede byen med en fremmeds nysgerrige øjne. I modsætning til Kiruna, hvor næsten alle husene var af træ, er huse i Thisted bygget af mursten. Gadebilledet er helt anderledes – lidt fremmedartet for en svensker.
Vinteren i Danmark var svær for Birgitta. Den er, i modsætning til Kiruna, meget mørk og grå.
Nok er der mange uger, hvor dagslyset i det klare frostvejr blot i få timer er en smal lysstribe over horisonten i fjeldene omkring Kiruna. Alligevel føltes det lysere med al den hvide sne.

Et lille skur rummede i 60 og 70`erne Marineservice med salg af brændstof til fiskekuttere og motorbåde fra en stander på kajkanten i fiskerihavnen.

– nu er der en kontor- og butiksejendom ved slæbestedet

Thisted havn havde i 60`erne og 70`erne en helt anden puls. Der blev stadig fisket på fjorden. I fiskerihavnen, lige bag BP-stationen, var der et hyggeligt fiskermiljø.
Havnen havde fiskeforretninger i små træbygningerne. Redskabsskurene var ramme om havnens særegne miljø. Birgitta husker havnens mange hyggelige mennesker
For Birgitta, der kom fra Nordsverige, og skulle omplantes til Thy, var overgangen ikke svær. Mentaliteten var næsten den samme. Der var ingen grund til “at jage” afsted. – Vi når det.
Vinteren i Danmark var svær for Birgitta. Den er, i modsætning til Kiruna, meget mørk og grå.
Nok er der mange uger, hvor dagslyset i det klare frostvejr blot i få timer er en smal lysstribe over horisonten i fjeldene omkring Kiruna. Alligevel føltes det lysere med alæ den hvide sne.

Da Birgitta og Richard kom til Thisted i 1964 var Landmandsbankens bygning helt ny og omdiskuteret. Birgittas billede er fra 2005.

Bankbygningen blev i 2008 erstattet af en ny og også meget omdiskuteret bygning.

Udviklingen blev også til afvikling ved havnen. Små værksteder forsvandt. Nogle måtte give plads til MacDonaldsbygningen. Træskurene blev fjernet, og der blev opført nye moderne bygninger til håndværkere og kontorer.
Hver gang noget forsvandt var det lidt vemodigt. Derfor begyndte Birgitta at fotografere bygningerne inden gravemaskinerne i et snuptag gjorde en ende på værksteder og installationer.
Billederne er blevet et beskedent minde om: – hvordan det så ud.

Kampen om livet omkring, og på Thisted Havn, er ikke ny. 7. marts 1992 beskrev journalist Flemming Skipper i Thisted Dagblad et ambitiøst projekt.

Diskussionen om havnens fremtid optager Birgitta. I en mappe ligger et gulnet udklip fra Thisted Dagblad i 1992, hvor et ambitiøst projekt med en større lystbådehavn beskrives, så snakken og diskussionen har stået på i mange år.
Hun mener bestemt ikke, der skal bygges boliger på sydhavnens ledige arealer. Det skal være et fristed for alle, og udviklingen har gjort det nødvendigt at tilbyde faciliteter til de efterhånden mange turister i campingbusser. Her synes hun, at havnens område er oplagt.

Birgitta og Richard har to døtre, Lena og Birgit. De bor og arbejder begge i Thisted. Richard døde i 2005.