Omkring Storetorv fra 2005 til 2009

Storetorv i Thisted blev forvandlet i midten af “0-erne”