Lildstrand i februar 1971

Efter en storm 19. oktober 1970 var landingspladsen ved Lilstrand ødelagt. Havet havde taget en stor del af den flade strand, hvor kutterne blev trukket op. En stor del af pakhuset blev revet i havet.

Billederne er fra en kold og grå dag i februar i 1971. En gummiged var i gang med at forstærke kysten ved landingspladsen, med store skærver der blev transporteret til Lildstrand fra grusgrave inde i landet.

Stemningen var den dag både tung og trist. Kun en enkelt mand kiggede nysgerrigt på gummigedens arbejde. En anden trissede hjem.

En enkelt kutter var trukket helt op bag resterne af pakhuset og spilhuset. Fiskekasser og fiskeredskaber vidnede om en aktiv tid, som stormen havde sat en stopper for. Petroleumsdunkene stod stadig ved standeren med petroleumspumpen. På den store tromle i spilhuset sad stadig en rusten stålwire.

Kutterne flyttede til Hanstholm. Først i starten af 80erne blev kystfiskeriet genoptaget fra Lildstrand.

Billedserien blev lavet for at samle materiale til en udstilling, Marts 1971,  på Thisted Bibliotek, hvor enkelte af billederne var med. De mange billeder giver et indtryk af, hvordan man som fotograf forsøger at fortælle en historie og fange stemningen.

Klik på det første billede og brug piletasterne