Hanstholm fiskeauktion i starten af 70erne

Fra Hanstholm Fiskeauktion en morgen i starten af 70erne. På kanten af fiskekassen gav aktionsmester Ib Holm Sørensen hammerslag til de bydende eksportører på med den lille stok. Den vigtige kommunikation med kollegaopkøbere på fiskeauktionerne i andre vestkysthavne foregik fra små telefonbokse i auktionshallen. Enkelte havde taget hul på det trådløse med walki-talkie anlæg til ekportørkontorets personale på havnen. Fiskeauktionen var også den gang et tilløbsstykke for morgenfriske lejrskoleelever. Det var også før bevidstheden om, at en god cigar og friske fødevarer ikke er en fornuftig sammenblanding.

Klik på billederne – brug piletasterne

Klik her for at læse om Jes Holm Sørensen og Hanstholm Fiskeauktion – 2. september 2010