Værftet i Vildsund blev Jørgens udfordring


SKIBSVÆRFT:
Siden 1948 har der været skibsværft på stranden syd for Vildsundbroen. En gang var der ansat 30 mand på værftet. Den sidste nybygning blev søsat i 1966. Jørgen Andersen har haft værftet siden 1981

Af Klaus Madsen – 25. november 2010

VILDSUND: På en af vinterens lidt for tidlige snedage i november står Jørgen Andersen på træbroen ved Vildsund Skibs- og Bådværfts bedding. En flåde, som bruges når pæle til bade- og bådbroer skal bankes ned i fjordbunden, ligger ved broen. Flåden byggede Jørgens far til Thisted Havn i 1951 – samme år som Jørgen blev født. Nu er flåden, efter en byttehanddel med Thisted Havn, kommet tilbage til Vildsund.


Klik på billedet for at se billeder og høre Jørgen Andersen fortælle

Jørgen er født i Vildsund. Da han var tre måneder flyttede familien til Thisted, og boede hos bedsteforældrene på Østerbakken. I 1957 flyttede de tilbage til Vildsund. I 1948 havde faren, Evald Andersen, sammen med farbroren, Christian Andersen, startet værftet i Vildsund.
Siden 1981 har Jørgen boet på bakken i Sundby Mors – med udsigt til Thy og Vildsund.
Han her gået i tre skoler. Først Sundby Skole. Senere Stagstrup, og de to sidste år, til han gik ud af niende klasse i 1968, på Borgerskolen i Thisted. Årene på Borgerskolen ser han tilbage på med stor glæde.

Der er vinterstille på beddingen i Vildsund.

Det var planen, at Jørgen efter skolen skulle i lære som skibstømrer hos Krogh og Christensen på Strandvejen i Thisted. Her var hans far, Evald Andersen udlært og havde bestået svendeprøven med medalje. Desværre døde begge indehavere, så der blev ingen læreplads. I stedet kom Jørgen hjem til værftet i Vildsund til faren og farbroren, Christian Andersen.
En læreplads på Søren Larsen og Sønners skibsværft i Nykøbing sagde Jørgen nej tak til.  Han var begyndt at tjene penge, og han havde ikke lyst til at flytte til Nykøbing for at leve af lærlingeløn.

Jørgen er født samme år, som hans far byggede flåden til Thisted Havn – 1951.

Fra 1972 til 1973 var Jørgen soldat ved Prinsens Livregiment i Viborg. I en periode arbejdede han ved H.V. Inventar i Vildsund. I 1975 og 1976 havde han arbejde ved den omfattende fornyelse af kørebanen på Vildsundbroen. Det blev til en kort tid som rejsemontør ved Cimbria i Thisted. I Thorsted arbejde han med at svejse stålspær for Jens Søndergård, I 1979 havde Jørgen arbejde med bygningen af lystbådehavnen i Vildsund. 1.maj 1981 blev Jørgen medejer af værftet i Vildsund.

Jørgen har en svaghed for gamle skibsmotorer. Han har renoveret den encylindrede Bukh motor fra 1949. Motorens 10 hestekræfter startes nemt med et håndsving.

Allerede i 1966 var den sidste nybygning søsat i Vildsund. Det var en 20 tons kutter til en fiskeskipper i Thorsminde. Træskibenes tid var ved at være forbi. Det største fartøj fra værftet i Vildsund var en 55 ton stor kutter til Skagen.
Arbejdet på værftet blev mange ombygninger af fiskekuttere der blev købt af private til lystsejlads.
Stålskibene gjorde det nødvendigt at værftets folk lærte sig at arbejde i stål.
Værftet i Vildsund fik ry for at være gode til at sætte gamle sejlskibe i stand. Det gav også arbejde på sejlskibe fra udlandet. Værftet har arbejdet med havnenes bolværker, og havde i mange arbejdet med at sætte broerne op på Søbadet i Thisted

Den 7000 kvadratmeter store grund giver god plads til en gammel lastbil og en redningsbåd fra Frederikshavn Søfartsskole.

Arbejdet på værftet var hårdt og krævede gode håndværkere. Alt blev lavet og passet til i hånden. Der er jo ikke mange lige stykker træ på et skib. I al slags vejr blev der arbejdet udendørs på skibene på beddingen. Regn og frost har slidt hårdt på mange skibstømreres rygge. Der var ikke mange hjælpemidler, og Jørgen husker også, at der heller ikke var råd til at købe hjælpemidler. Nu har han fået råd til at købe blandt andet en lift, så han slipper for at løbe op og ned af stiger. Lidt ironisk er der så ikke længere så meget arbejde. Jørgen påtager sig heller ikke længere store og krævende opgaver. Han er ikke længere så stærk, og det kræver også en stab af ansatte, som han ikke har.

Værftets gamle veltjente båndsav.

Vildsund Skibs- og bådværft ligger på en 7000 kvadratmeter stor grund helt ud på stranden. I 2001 byggede Jørgen en ny hal med moderne faciliteter. Han fortæller, at der i værftets storhedstid ikke var noget så fint som et rigtigt toilet – folkene sad på et brædt med den bare ud over fjordens skvulpende bølger.
PÅ værftsgrunden er en lille havn, som benyttes af muslingekutterne. Det giver både en indtægt og arbejde med vedligeholdelse og reperationer.

Jørgen Andersen – han er døbt Hans Jørgen Meibom Andersen.

Jørgen kan se tilbage på en god tid på værftet i Vildsund. Han har sat pris på at være selvstændig, og have stor frihed. Han har også erfaret, at prisen for friheden har været en stor udfordring med masser af arbejde, og ansvaret for at træffe de rigtige beslutninger.
Som han siger: – Jeg har betalt ved kasse 1 en gang imellem. Det har været et godt liv. Jeg har selv valgt det, og jeg har gjort som jeg selv ville.
Fjorden har altid haft stor betydning for Jørgen. Han husker, at han i soldatertiden i Viborg ofte kørte til Hjarbæk fjord.

I 1981 mødte Jørgen Mona, der arbejder på Museet for Thy og Vester Hanherred.  Det blev gift i 1989.