God mørtel og stabil grus

STABILITET: Familien Sejerskilde fra Skovsted har siden 1938, med en pause under den tyske besættelse af Danmark, gravet sand og grus og lavet mørtel

Af Klaus Madsen – 21. oktober 2010


SKOVSTED:
Da Agner Sejerskildes far, Emil Sejerskilde, var sytten, begyndte han i 1938 at grave og sælge sand og grus fra Skovsted. Den tyske besættelse satte dog en stopper for grusgraveriet. Emil Sejerskilde brugte krigsårene til blandt andet at uddanne sig på landbrugsskole.

Klik på billedet for at se billeder og høre Agner Sejerskilde og Finn Nordentoft

Efter besættelsen købte Emil Sejerskilde Thisted Mørtelværk, der var startet af vognmand Villy Jespersen. Det blev, sammen med grusgraven i Skovsted, starten på den forretning Agner i dag driver. I 1976 døde Emil Sejerskilde. Agners mor drev mørtelværk og grusgrav i et års tid. Fra 1977 blev Agner sammen med vognmand Søren Klim ejere af grusgrav og mørtelværk. Agner købte Søren Klims andel i 1997, og har siden drevet firmaet alene med navnet Thisted Mørtel- & Grusværk. Agner er gift med Kirsten, der er sygeplejerske ved Thisted Kommunes hjemmepleje. De har tre børn og seks børnebørn. Kirsten tager sig af regnskaberne.

Finn Nordentoft har arbejdet med grus og mørtel for familien Sejerskilde i 38 år.

I dag er der kun mørtelværk på bakken i Skovsted. Sand og grus graves på Bakkegårdens jord i Hjardemål. Ejendommen købte Agner i 1992, da han fandt ud af, at der var gode muligheder for at grave sand og grus fra bakkerne omkring ejendommen. Grusgraven i Skovsted bruges ikke mere. Den er fyldt op, og er en del af den fantastiske udsigt familien har mod Kløv og ud over Lønnerup Fjord til Mors over Limfjorden.

Grusgraven ved Bakkegården i Hjardemål. Det kræver tilladelse fra regionerne, i Thy fra Region Nordjylland, at få lov at udnytte forekomster af sand og grus. Der skal betales en råstofafgift til staten på 5,00 kroner pr. kubikmeter.

Agner Sejerskilde i huset hvor den læskede kalk bundfældes på seks uger.

Et læs fra grusgraven ved Bakkegården.

Salget af sand og grus følger nøje aktiviterne på bygge- og anlægsmarkedet. Flere større anlæg og byggerier er lavet med materialer fra Skovsted. Byggeriet af Thisted Gymnasium og HF i halvfjerdserne, Omfartsvejen rundt om Thisted, der blev indviet i 1992 og broerne til omfartsvejen ved Nors, der blev indviet i 2006.

Den læskede kalk minder om en isgletcher.

Finn Nordentoft i gummigedens førerhus.

Finn Nordentoft har arbejdet for firmaet i 38 år. Tidligere var der flere ansatte. Når der er travlt i grusgraven lejes mandskab og maskiner. Finn blev ansat af Agners far i 1971. Finn er opvokset i Skovsted. Han er uddannet traktormekaniker, og han har “kun” været væk fra mørtelværket og grusgraven i korte perioder. Han forsøgte at skifte til et arbejde på Sjørring Maskinfabrik. Det varede i fem måneder. Så var han tilbage i Skovsted. Det er her han befinder sig bedst, og han sætter stor pris på selv at kunne tilrettelægge arbejdet.

Agner Sejerskilde får hjælp af svigersøn Morten Krupa til at fylde mørtel i en sæk til salg gennem Ceste Træs tømmerhandler.

Til fremstilling af mørtel bruges læsket kalk. Kalken kommer til Skovsted fra Faxe Kalkbrud. Læskningen af kalken, der er brændt,  foregår ved at blande kalken med vand. Blandingen får en høj temperatur og er stærkt basisk og dermed ætsende. Blandingen af kalk og vand pumpes over i et læskekar. På mørtelværket i Skovsted står blandingen i seks uger inden kalken er bundfældet og er klar til at blive blandet med enten sand fra grusgraven, bakkemørtel, eller vasket havsand, strandmørtel. Der laves også en mixed mørtel, der er en blanding af bakkesand og havsand. Normalt bliver mørtlen blandet der 6,6 % kalk i sandet. Mørtlen blandes på et anlæg, som Agners far fik lavet i starten af halvfjerdserne – et anlæg der stadig fungerer godt.

Et parti store sække med mørtel afhentes af en chauffør fra Ceste Træ.