Jyttes pris – fuld fortjent

Thisted Kommunes Kulturpris 2020

Museumsleder Jytte Nielsen modtog 28. august 2020 Thisted Kommunes Kulturpris. Det var 9. uddeling af kulturprisen, som er materialiseret med en smuk skulptur lavet af kunstneren Zoran Luka. Prisen blev ved en festlighed i Thisted Musikskoles sal overrakt af formand for Thisted Kommunes Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg Niels Jørgen Pedersen. Prismodtageren vælges efter indstilling fra borgere. Den uddeles i et samarbejde mellem Kulturelt Samråd og Thisted Kommune. Else Bisgaard hyldede ved overrækkelsen Jytte Nielsen med et digt om Jytte.


Hør Else Bisgaard læse sin hyldest til Jytte Nielsen – klik på pilen.

Else Bisgaards hyldest:

Der er jo —

museet, Jytte
i Thisted
og der er Vorupør,
der er Skjoldborgs hus, Agger, Heltborg, Hanstholm …

og Kirsten Kjær

Der er Nationalparken
Der er naturen, Jytte

der er Kulturen, Jytte

Der er kunsten, Jytte
Søndergaard
Ohsten

Der er møderne, Jytte
medarbejderne

der er alle menneskene
de døde som dannede vores historie
og gav os et fundament at stå på

der er de levende, Jytte
som skal ses og høres og motiveres
til at fortælle deres liv

For der er jo fremtiden Jytte

Der er alle historierne
som skal tages vare på, gemmes, formidles
gøre gavn i den store fælles historie om menneskeheden

så er der tankerne, Jytte
ideerne, inspirationen

og der er ilden, Jytte
ilden i sjælen
ilden, energien, engagementet

Der er vel også indimellem tvivlen, usikkerheden ?

Men der er meningerne og modet
Der er beslutningerne, der skal træffes
teksterne, der skal skrives

Der er forordene
– talerne der skal holdes

der er telefonen (mobilen)
møderne

papirerne

Der er processerne, Jytte
ideerne og forslagene
ideernes realisering

vedholdenheden og udholdenheden
troen på at det skal lykkes

Og så er der Thy, Jytte
hjerteblodet

Der er hjemstavnen
der er Blicher:
“Den vestlige profil af den Cimbriske Halvø”

Der er foredragene og klapsalverne

Der er aftener og søndage

Og der er Peter, Jytte
og Freja
og hele din dejlige familie
som du holder så meget af
og passer på og tager hånd om
og husker

Der er vennerne, veninderne
omsorgen, opmærksomheden på os alle

Der er alle fødselsdagsflagene i kalenderen, Jytte

Og der er Vadestedet, Jytte
– dér hvor du står, solidt funderet
altid i vadestedet – hjemme og dog på vej
altid
Der er maden, Jytte – den gode mad lavet af dine dygtige hænder

der er Norge og Nord-Norge især
tyttebær og multebær
i fryserne

Der er de lange rejser

og der er bilen, Jytte
alle kilometrene på vejene

Der er udgravningerne

Der er det nye museum:
Finansiering og forhandlinger
Fonde og fremtid

Så er der overblikket, Jytte
blikket for detaljen
– og for helheden
– perspektiverne

Og der er hele tiden Kulturen, Jytte
Kulturen som er det kit, der får os til at hænge sammen
som individer
som samfund
i fællesskab

Kulturen som tolker vore liv
og som vi spejler os i

Kulturen som ilter os
får vore liv til at hænge sammen og give mening

Der er jorden vi går på
verden vi er i
stjernerne på himlen

Der er Jytte
lige midt i alt det jeg har nævnt
altid opmærksom
altid i gang

en ildsjæl

Og så er der Prisen, Jytte
Kulturprisen

fuldt fortjent

Tillykke

/ eb

Else Bisgaard.